Millioner i spillemidler realiserer hyttedrømmer for DNT

Sandhaug er en av hyttene som får spillemiddelstøtte.
Sandhaug er en av hyttene som får spillemiddelstøtte. Foto: Marius Dalseg Sætre

I år bidrar over 31 millioner av spillemidlene fra Norsk Tipping til å realisere hyttedrømmer og trygg ferdsel på turistforeningens mange stier og ruter.

Opprustning og vedlikehold av DNT sine hytter blir en stadig mer krevende og kostbar oppgave. For foreningen er spillemidlene uvurderlige for at vi skal kunne tilby aktiviteter og bygge og rehabilitere hytte- og rutenettet vårt.

– Dette bidrar til at flest mulig får oppleve glede i naturen. Spillemidlene bidrar til alt fra å skifte ut gamle tak, bygging av lager for blant annet madrasser, oppgradering av varmeanlegg, bygging av nye hytter og merking av stier og ruter - i fjellet, ved kysten og i lavlandet. Spillemidlene bidrar godt over hele landet, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Hyttedrømmer

DNT eier og driver mer enn 550 hytter over hele landet. De over 31 millionene av Norsk Tippings overskudd som nå er blitt tildelt brukes ikke bare til rehabilitering av de hyttene som allerede eksisterer, men også byggingen av nye hytter, og ikke minst etablering av nye vandreruter.

– Norsk Tipping er en viktig bidragsyter til fremtidig turglede. Bidragene fra Norsk Tipping er helt avgjørende for å sikre vårt aller viktigste formål: Å legge til rette for det enkle friluftsliv og å skape gode natur- og turopplevelser. Både for oss som lever i dag – og for generasjoner som kommer, fastslår Klarp Solvang.

Hele 66 DNT-prosjekt fikk spillemiddelstøtte i 2021 og Gjendesheim, Trollheimshytta, Sandhaug og Finsehytta var blant hyttene som mottok spillemiddelstøtte.

Gode samfunnsformål  

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud, der overskuddet går tilbake til samfunnet. Det har de gjort siden oppstarten i 1948, og i løpet av disse årene har de bidratt med over 135 milliarder kroner til gode samfunnsformål. 

Spillemidler er overskudd fra Norsk Tipping som fordeles til idrett, kultur, friluftsliv, humanitære- og frivillige organisasjoner, og DNT har de siste fem årene mottatt over 100 millioner totalt til hytte- og løypetiltak.

Annonse

Skrevet av Oda Ruud Framstad 19. juli 2021