Historiske vandreruter får midler fra Sparebankstiftelsen DNB

Lørdag 26. juni åpnet Malveien, den 14. historiske vandreruta.
Lørdag 26. juni åpnet Malveien, den 14. historiske vandreruta. Foto: Jasemin Folvik

Pengene skal brukes på formidling til barn og unge.  

I helgen åpnet Historisk vandrerute nr. 14; Malmveien fra Røros til Femundsmarka. Under åpningsarrangementet overrakte styreleder i Sparebankstiftelsen DNB, Nils Øveraas, en svært generøs tildeling til det videre arbeidet med historiske vandreruter. Prosjektet får nesten 3,3 millioner til å jobbe med formidling av rutene i aktiviteter rettet mot barn og unge.  

DNT og Riksantikvaren samarbeider om de historiske vandrerutene, og skal nå lyse ut midler til DNTs medlemsforeninger og andre som vil jobbe med formidlingstiltak knyttet til de 14 historiske vandrerutene.  

Midlene skal gå til å sette opp vippeskilt med informasjon langs alle de historiske vandrerutene, fellesturer for ungdom og utvikling av formidlingsopplegg for Den kulturelle skolesekken. 

– Vi er svært takknemlige for den rause tildelingen, og gleder oss til at nye målgrupper kan få oppleve naturen og all den spennende kulturarven disse rutene forteller om, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT. 

Selve gaveoverrekkelsen ble også gjort i kulturhistoriens ånd. I stedet for en gavesjekk ble tildelingen overrakt på en “blukku”, som var Femundsmarkas variant av hyttebok i tidligere tider.
Selve gaveoverrekkelsen ble også gjort i kulturhistoriens ånd. I stedet for en gavesjekk ble tildelingen overrakt på en “blukku”, som var Femundsmarkas variant av hyttebok i tidligere tider. Foto: Nils Øveraas

Annonse