Tre nye år for Hanasand

Styreleder i DNT, Per Hanasand.
Styreleder i DNT, Per Hanasand. Foto: Marius Dalseg Sætre

Sittende styreleder i DNT, Per Hanasand, ble under fredagens digitale landsmøte valgt som styreleder for de neste tre årene. 

Før han ble DNTs toppsjef satt Hanasand 18 år i styret for Stavanger Turistforening, ti av dem som leder.

Hanasand er 64 år, og har bak seg et allsidig yrkesliv i offentlig sektor, blant annet som pasientombud, helse- og sosialsjef, kommunaldirektør, assisterende rådmann og driftsdirektør. I tillegg har han hatt mange andre verv.  

- Jeg er stolt og glad over tilliten fra landsmøtet, og ser frem til å fortsette og lede denne flotte foreningen. DNT har en lang og stolt historie som jeg er opptatt av å ta vare på, samtidig som vi må ha blikket godt festet mot fremtiden, sier Hanasand.

Sterkt engasjement for urørt natur

Hanasands vei inn i DNT var engasjementet for å ta vare på naturen.

- Hele grunnlaget for friluftslivet er en intakt natur. I mitt lange liv som friluftentusiast har jeg sett hvordan stadig flere områder bygges ned, ikke minst de senere årene som følge av massiv vindkraftutbygging i urørt natur. Det er en trussel mot selve kjernen i det norske friluftslivet, og en utvikling jeg frykter vi bare har sette begynnelsen på, sier Hanasand.

Bærekraftstrategi og fortsatt digitalisering

Hanasand trekker frem DNTs bærekraftstrategi, som ble vedtatt under årets landsmøte, som en av de viktigste sakene de neste årene. Han er også opptatt av at foreningens ambisiøse satsing på digitalisering fortsetter fremover i høyt tempo.

- Den digitale satsingen i DNT er en stille revolusjon, men er helt avgjørende for at vi skal beholde vår posisjon i det norske samfunnet. Under pandemien har vi tydelig sett fruktene av det arbeidet som er lagt ned. Den digitale turportalen UT.no er et svært godt eksempel. Det er en satsing som krever mye av hele foreningen, men som åpenbart svarer på et stort behov. I 2020 vokste trafikken med 70 prosent, og vi hadde 6 millioner brukere, sier Hanasand.

På bærekraftområdet er Hanasand opptatt av ambisjonen om at DNTs hytte- og rutenett skal være Norges mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud.

- Vi har en unik mulighet til å gå foran for å vise folk hvordan man kan få store naturopplevelser med minst mulig fotavtrykk, og vi har store ambisjoner for hvordan DNT skal redusere sitt fotavtrykk, sier Hanasand.

Nye styremedlemmer i DNT

I tillegg til valget av Hanasand, valgte landsmøtet to helt nye styremedlemmer til DNTs landsstyre – Jan Willy Føreland fra DNT Sør, og Berit Reppen Lorentzen fra Bergen og Hordaland turlag. De erstatter Arne Storhaug (Stavanger Turistforening) og Elisabeth Eide (Bergen og Hordaland Turlag), som begge ble takket av for solid innsats.
Ved siden av Hanasand ble styremedlemmene Siri Hatlen og John Lauring Pedersen, begge fra DNT Oslo og Omegn, gjenvalgt for en ny periode.

Etter valget består landsstyret i DNT av følgende medlemmer:

Per Hanasand (leder), Stavanger Turistforening
Ragnhild Narum, Hamar og Hedemarken Turistforening
Gunn Elin Fedreheim, Harstad Turlag
John Lauring Pedersen, DNT Oslo og Omegn
Berit Reppen Lorentzen, Bergen og Hordaland turlag
Siri Hatlen, DNT Oslo og Omegn
Jan Willy Føreland, DNT Sør
Lillian Fjerdingen, Trondhjems Turistforening
Ragna Renna, Vesterålen Turlag
Magnar Bratlien, DNT Gudbrandsdalen
Anna Nes, DNT ung
Siri Vaggen Kanedal, ansattes representant

Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse