DNTs første dugnadspriser delt ut på landsmøtet

Amy Mir, kursholder, turleder og frivillig i STF.
Amy Mir, kursholder, turleder og frivillig i STF. Foto: John Petter Nordbø

Under Den norske Turistforeningens digitale landsmøte i dag, ble Dugnadsprisen delt ut for første gang. Landsstyret i DNT har i år valgt å dele ut denne prisen til tre vinnere.

Amy Mir fra Stavanger Turistforening, Ruben Andre Smith i DNT Telemark og Dugnadsgjengen på Skar i DNT Oslo og Omegn får pris.

– DNTs dugnadspris skal tildeles en person som har utmerket seg med engasjement og innsats for DNT. Hvert år legger tusenvis av enkeltpersoner og dugnadsgrupper ned en formidabel innsats for sin forening eller sitt turlag. DNT er helt avhengig av denne innsatsen og hederstegnet deles ut i takknemlighet for innsatsen, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Hederstegnet skal favne hele bredden i frivilligheten som DNT har. Enkeltpersoner i alle aldre og/eller dugnadsgrupper som har utøvd stor innsats over lengre eller kortere tid kan nomineres. 

– Prisen er en flott anledning for hele DNT-familien til å vise sin takknemlighet til våre frivillige over hele landet. DNTs største styrke er frivillighet, og den aller største æren for tilbudet vårt er det de frivillige som skal ha, sier styreleder Per Hanasand.

Under følger juryens redegjørelse for hver enkelt utdeling:  

Amy Mir, Stavanger Turistforening

Amy Mir fikk smaken på friluftslivet i en alder av 17 år. Før det hadde hun ikke erfaring med friluftslivet i det hele tatt – familien er fra Pakistan og friluftslivet har ikke vært så vanlig.  

Gnisten ble tent på en Basecamp og siden det har hun gjennomført hele turlederstigen, og er nå instruktør for andre turledere. Hun er aktiv som turleder på alle nivåer, spesielt via Fjellsportgruppa – og inspirerer med sitt pågangsmot og ærlige innstilling til nye utfordringer.

Hun har i det siste fokusert mer på å inkluderingsarbeid og spiller en rolle i Stavanger turistforenings arbeid med å få flere fra andre kulturer med på tur, og har fokusert også på matlaging på tur. Hun ble rikskjendis på NRKs serie Familiekokkene i vinter. Hun er aktiv på sosiale medier og kommuniserer godt DNTs verdier, spesielt knyttet til integrering.

Ruben Smith på Rubenstur over Hardangervidda 2017
Ruben Smith på Rubenstur over Hardangervidda 2017

Ruben Andre Smith, DNT Telemark

Ruben Andre Smith, DNT Telemark har vært aktiv frivillig og en slags hybrid mellom å være deltager og frivillig i turgruppa «Klart det går».  

Han er initiativtaker til en ukestur på Hardangervidda hvor 10 deltagere med fysisk funksjonsnedsettelse og 10 frivillige hjelpere legger ut på en ukes lang tur på Hardangervidda. I år skal turen arrangeres for 10 året på rad!  

Ruben Andre Smith har lagt ned utallig dugnadstimer for å få denne turen gjennomført. 2020 ble et svært krevende år, men også denne turen ble gjennomført med mange flere planleggingstimer, mange flere telt, mer håndsprit og mye mer personlig utstyr.  

Som forkjemper for gode turmuligheter og friluftsliv i nærmiljøet er han etter hvert blitt et kjent ansikt for mange. Han har fått på plass en gapahuk og bålplass tilgjengeliggjort for alle og etter hvert har dette blitt et svært populært turmål i hjemkommunen Siljan.  nn.

Dugmadsgjengen ved Skar i Maridalen har 100 dugnader i løpet av et år.
Dugmadsgjengen ved Skar i Maridalen har 100 dugnader i løpet av et år. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Dugnadsgjengen på Skar, DNT Oslo og omegn

Den siste som får DNTs Dugnadspris for 2021 er ikke en person, men en gruppe.  

Dugnadsgjengen på Skar er et fantastisk miljø som per i dag driver produksjon av både ved, møbler og broer til medlemsforeningen, DNT Oslo og omegn. I tillegg har det blitt et sted hvor det ukentlig foregår aktiviteter for sårbare barn og unge, som får mulighet til å drive arbeidstrening eller erfare friluftslivets gleder.  

Vedproduksjonen kalles trelauget og legger alene ned 100 dugnader i løpet av et år. 25 personer legger ned 6625 dugnadstimer og produserer 6000 sekker med ved.

Foreningen har vedlikehold og utskifting av over 250 bruer på rutenettet i de store fjellområdene i Sør-Norge. Denne gjengen kalles brolauget. I 2020 ble det reparert 31 skadede bruer, det ble bygget 13 nye, det ble montert/demontert 115 sesongbruer og det ble utviklet en nye brutype. 123 personer la ned 7435 dugnadstimer.  

Innsats for barn og unge resulterte blant annet i over  000 besøk av barn fra 1. til 7. trinn i 2020. 19 ungdommer har deltatt fast i prosjektet i løpet av siste år og flere ungdommer blir fulgt opp på ulikt vis.  

I 2020 har åtte ungdommer fått ordinære jobber i ulik størrelse, fire har tatt opp fag eller startet på skole og pr 1. januar er det nå ni ungdommer fast i prosjektet.  

En ungdom har deltatt på sommerturlederkurs og alle ungdommene i prosjektet har deltatt på ambassadørkurs. En ungdom har deltatt på Basecamp vinter og hver mandag arrangeres Lek deg Sprek med to av ungdommene som instruktører. Mellom 15-30 barn med hver gang fra bolig med lavinntektsfamilier med innvandrerbakgrunn.

Annonse