DNT hedrer innsats for bærekraft

DNT ønsker å redusere sitt eget og friluftslivets fotavtrykk.
DNT ønsker å redusere sitt eget og friluftslivets fotavtrykk. Foto: Morten Noremsaune

Hyttebestyreren på Gjendesheim, Marius Haugaløkken, har blitt tildelt DNTs første bærekraftspris, og Vesterålen Turlag har mottatt DNTs bærekraftstipend på 50 000 kroner.

De to vinnerne ble kunngjort under DNTs landsmøte, som også vedtok organisasjonens helt ferske bærekraftstrategi.

Dette er første gang DNTs bærekraftspris og -stipend deles ut. Utdelingene er en viktig oppfølging av DNT nye bærekraftsstrategi som ble vedtatt på landsmøtet 4. juni. Prisen deles ut for å berømme innsats på klima- og miljøområdet. Stipendet deles ut for å muliggjøre gjennomføring av viktige bærekraftstiltak. 

–  Gjennom å vise fram gode løsninger, håper vi å inspirere foreningene og medlemmene våre til å redusere vårt eget og friluftslivets fotavtrykk, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Marius Haugaløkken jobber aktivit for å minimere sitt eget og de besøkendes klimaavtrykk.
Marius Haugaløkken jobber aktivit for å minimere sitt eget og de besøkendes klimaavtrykk. Foto: Magnus Nyløkken

– Gjendesheim inspirerer

Det var en vel fortjent bærekraftspris som ble tildelt hyttebestyreren på Gjendesheim, Marius Haugaløkken. I flere år har han vært en flott representant for natur- og klimavennlige holdninger og bærekraftig hyttedrift.

– Marius har på en positiv måte inspirert og informert. Tydelige meninger og modige valg har blitt lagt merke til – både av gjestene, DNTs medlemsforeninger, følgere i sosiale medier, reiselivsnæringen og helt inn til Dagsnytt 18, sier juryleder Preben Falck fra Stavanger Turistforening.

På Gjendesheim har Marius Haugaløkken tatt flere gode initiativ for å minimere sitt eget og de besøkendes klimaavtrykk. Gjennom satsingen «Ren Turglede» har Gjendesheim også blitt et utstillingsvindu som viser at det er mulig å redusere friluftslivets fotavtrykk.  Utstyrsutleie, grønn transport, null flaskevann og fokus på lokal mat og kortreiste råvarer er alle initiativ som viser vei mot en mer bærekraftig framtid.

Erfaringene fra tiltakene som er gjennomført, viser at de også har en økonomisk oppside; i dag tjener Gjendesheim mer per overnattingsgjest enn det de gjorde for få år siden.

– Ildsjeler med gjennomføringskraft er viktig for at vi skal nå ambisjonen i vår nye bærekraftstrategi om å bli Norges mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud. Marius er en som virkelig setter kursen mot målet, sier Preben Falck.

Snytindhytta har en av Norges flotteste beliggenheter med utsikt til majestetiske Møysalen.
Snytindhytta har en av Norges flotteste beliggenheter med utsikt til majestetiske Møysalen. Foto: Trond Løkke

DNTs bærekraftstipend til Vesterålen

I konkurranse med flere sterke søknader ble det til slutt Vesterålen Turlag som stakk av med DNTs første bærekraftstipend på 50 000 kroner for sitt prosjekt med å installere en liten, robust vindmølle på Snytindhytta.  

Tiltaket vil bidra til å redusere behov for og bruk av dieselaggregat i forbindelse med hyttedriften, og vil kunne bidra til å nå målene i strategien om bærekraftig hyttedrift og klimavennlige løsninger.  

–  For en liten forening er dette en stor investering. Vesterålen turlag har vist seg nytenkende. De har prøvd og feilet og satser nå fullt på en ny modell som kan overleve ekstremvær. Det er et spennende nybrottsarbeid, sier Preben Falck.

Det er behov for en viss strømforsyning på DNTs mange selv- og ubetjente hytter, og solstrøm har sine begrensninger i vinterhalvåret. Juryen har derfor lagt vekt på at tiltaket har overføringsverdi til andre foreninger.   

Juryen har også drøftet paradokset med å gi stipend til en vindturbin, samtidig som DNT er kritisk til den storstilte vindkraftutbyggingen i urørt natur i Norge. Den planlagte vindturbinen ved Snytindhytta vurderes som å bli en integrert del av den eksisterende bygningsmassen på hyttetunet, og løsningen er av en svært beskjeden karakter som bare reiser seg et par meter over hyttenes mønehøyde.

DNT er positive til fornybare energiformer med ubetydelige konsekvenser på natur. Juryen understreker likevel at det er viktig at DNT høster erfaringer fra dette prosjektet før tilsvarende tiltak vurderes installert andre steder.  

–  Med et engasjert lokallag, forholdsvis mange vintergjester, samt mørketid og krevende værforhold, mener juryen at Snytindhytta til Vesterålen Turlag er et egnet sted å teste ut tiltaket, sier Preben Falck.

Bærekraftstipendet på 50.000 kroner er gitt av DNTs strategiske partnere.

Annonse