DNT samles til digitalt landsmøte

Foto: Marius Dalseg Sætre

Fredag 4. juni arrangerer DNT digitalt landsmøte for andre år på rad, med 230 deltakere fra hele Norge.

Den Norske Turistforening har 57 medlemsforeninger landet rundt, som ser tilbake på et spesielt år. Korona-pandemien har lagt begrensinger på DNTs tilbud og aktiviteter, og smittevernsarbeidet har vært omfattende. 

- Det har vært et annerledes år for DNT. Pandemien har både bremset prosjekter, og satt fart på andre, de har tvunget oss til å gjøre ting annerledes. Jeg er imponert og stolt over innsatsen til hele DNT det siste året, både med smittevernsarbeid og kreative løsninger, sier styreleder i DNT, Per Hanasand. 

Ett DNT og stort turinteresse

Bruken av digitale verktøy og møteplasser har endret DNT det siste året. Flere digitale prosjekter har hatt gjort samhandlingen i DNT enklere, samtidig som bestillingssystemet for hytteovernatting og oppgradering av turportalen UT.no har gjort det lettere for de som planlegger tur.

- Naturen er heldigvis døgnåpen og friluftslivet er utvilsomt en viktig arena for avkobling og avveksling i et år der det meste har skjedd hjemme. I 2020 hadde turportalen UT.no over 5,7 millioner brukere, en vekst på 71 prosent fra året før. Det er gledelig å se at stadig flere har funnet veien ut nærnaturen og fått et større engasjement for natur og friluftsliv, sier Hanasand. 

Digitalt ferskingkurs var et av tiltakene for å få flere ut på tur i 2020.
Digitalt ferskingkurs var et av tiltakene for å få flere ut på tur i 2020. Foto: Marius Dalseg Sætre

Ny bærekraftstrategi

Det er en økende bevissthet i befolkningen om at vi må ta vare på naturen. DNTs bærekraftstrategi er en av hovedsakene på årets landsmøte. 

- Vi har en grunnleggende tro på at et fremtidig lavutslippssamfunn trenger mer friluftsliv, ikke mindre. Samtidig er overforbruk, utslipp av klimagasser og nedbygging av verdifull natur vår tids største utfordring. Dette må alle ta innover seg, også vi som tilrettelegger for og utøver friluftsliv, sier styreleder Hanasand.

Bærekrafstrategien setter tydelige mål for DNTs egen drift.

- Våre hytter er friluftslivets kollektivtilbud, men med aktiviteter og hyttedrift i verdifull og sårbar natur har vi et stort ansvar. Hyttedriften vår skal baseres på klimavennlige løsninger og lavt ressursbruk og ivareta hensynet til natur og dyreliv, sier Per Hanasand.

Skal diskutere kraftpolitikk

Delegatene fra de 57 medlemsforeningene skal også behandle en resolusjon om bærekraftig kraftpolitikk. DNT er bekymret for for naturen i møtet med oppbyggingen av ny energi-industri  

- DNT har et ansvar for å passe på naturen og sikre fremtidige generasjoner de samme forutsetninger for naturopplevelser som nåværende og tidligere generasjoner. Da må vi rope varsku når vi ser utviklingen i utbygging vi nå ser at det uttrykkes ønske om, sier Per Hanasand.

Fra Egersund Vindkraftverk.
Fra Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Deler ut nye priser

Den Norske Turistforening benytter tradisjonen tro landsmøtet til å hedre ildsjeler. I tillegg til hederstegn, gullknapper og DNT ungs forgubbingsbekjempelsespris, som deles ut på landsmøtet hvert år, vil det i år deles det ut to helt nye priser og et stipend: Bærekraftprisen og -stipendet, og dugnadsprisen. 

Bærekraftprisen

Utdelingene av DNTs bærekraftspris og -stipend er en viktig oppfølging av DNT nye bærekraftstrategi. Prisen deles ut for å berømme innsats på klima- og miljøområdet. Stipendet deles ut for å muliggjøre gjennomføring av viktige bærekraftstiltak. 

-  Med dette ønsker vi å løfte frem gode tiltak som fremmer miljømessig og sosial bærekraft og bidra til inspirasjon og ideutveksling på tvers av medlemsforeningene i organisasjonen. Gjennom å vise fram gode løsninger, håper vi å inspirere foreningene og medlemmene våre til å redusere vårt eget og friluftslivets fotavtrykk, sier Per Hanasand.

Stranddalen turisthytte i Suldal har byttet ut torvtak med solceller
Stranddalen turisthytte i Suldal har byttet ut torvtak med solceller Foto: Ingeborg Buer Søndenå

Dugnadsprisen

Samtidig er det opprettet et helt nytt hederstegn i DNT for å hedre dugnadsinnsatsen i organisasjonen. DNTs dugnadspris skal tildeles til en eller flere som har utmerket seg med engasjement og innsats for DNT. 

Hvert år legger tusenvis av enkeltpersoner og dugnadsgrupper ned en formidabel innsats for sin forening eller sitt turlag. DNT er helt avhengig av denne innsatsen og hederstegnet deles ut i takknemlighet for den jobben de gjør.

- Prisen er en flott anledning for hele DNT-familien til å vise sin takknemlighet til våre frivillige over hele landet. DNTs største styrke er frivillighet, og den aller største æren for tilbudet vårt er det de frivillige som skal ha, sier styreleder Per Hanasand.

Hvert år legger tusenvis av enkeltpersoner og dugnadsgrupper ned en formidabel innsats for sin forening.
Hvert år legger tusenvis av enkeltpersoner og dugnadsgrupper ned en formidabel innsats for sin forening. Foto: Marius Dalseg

Annonse