Gjennomgår rutiner etter fallulykken på Higravtinden

Foto: Marius Dalseg

-Vi skal evaluere denne ulykken grundig, gå gjennom rutinene og gjøre det vi kan for å bidra til at noe slikt ikke skal skje igjen, sier Anne-Mari Planke, avdelingsleder for natur og friluftsliv i Den Norske Turistforening.

Lørdag 29. mai omkom en turdeltaker på fellestur med Lofoten turlag på vei ned fra Higravtinden i Hadsel og Vågan kommune etter å ha falt i bratt terreng.

DNT er nå i gang med å evaluere ulykken. 

Det er DNTs nasjonale sikkerhetsutvalg som koordinerer arbeidet. Utvalgets mandat er å gå gjennom hendelsen og gjøre en grundig vurdering av alle deler av arbeidet rundt denne turen. Sikkerhetsutvalget vil også trekke inn ekstern kompetanse der de finner det nødvendig. 

Sikkerhetsutvalgets rapport vil danne grunnlag for videre oppfølging i DNT. 

- Hendelsen på Higravtinden er en tragisk ulykke som preger hele DNT. Vi er opptatt av at vi nå får gjennomgått hendelsen og relevante rutiner grundig, og at eventuelle læringspunkter blir gjort tilgjengelig for hele organisasjonen, sier Planke. 

Annonse