Sier nei til utenforskap i friluftslivet

Alisha Javid vil jobbe for et mangfoldig og inkluderende friluftsliv.
Alisha Javid vil jobbe for et mangfoldig og inkluderende friluftsliv. Foto: Julie Maske

– Det er utrolig mange som ikke er del av det store, hele. Dette ønsker jeg å få gjort noe med, gjennom friluftslivet, sier Alisha Javid. 21-åringen fra Drammen er første kvinne med innvandrerbakgrunn i landsstyret i DNT ung.  

– Det er utrolig artig å komme opp i systemet og kanskje få gjennomslagskraft for noen av fanesakene mine. Å kunne være med på å påvirke og skape endring er en strek drivkraft, sier Alisha.

– Hvordan er det å være den første kvinnen med innvandrerbakgrunn med et slikt verv?

– Jeg tenker ikke mye på det, men håper i alle fall at jeg ikke blir den siste. Jeg våger å tro at jeg kan være med på å skape mangfold og vise at inkludering er mulig.

I møte med DNT ung Drammen for noen år siden kjente hun selv på utenforskap.

– Jeg ville være med, men opplevde å ikke bli inkludert. Naturen og å være ute betød så mye for meg, men jeg måtte finne min egen vei. Nå vil jeg gjøre det enklere for all ungdom som føler seg utenfor å bli med i DNT og i DNT ung.

Idrett er ikke for alle

Hun kan deler av Stortingsmelding 18, om Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet fra 2015–16, utenat. I den går det tydelig fram at friluftsliv har gått fra familieoppgave til å bli en samfunnsoppgave.

– Det innebærer at friluftlivsorganisasjoner som DNT må ta et ansvar. Vi i DNT ung skal være med på å pushe politikerne til å få mye mer friluftsliv inn i skolehverdagen. Det handler om mye mer enn å gå tur, og husk at idrett ikke er for alle. Friluftsliv er enkelt og tilgjengelig, og om vi i DNT ung klarer å markere oss vet jeg at organisasjonen har et virkelig stort potensial, sier Alisha.

– Men det krever at vi vil noe, og at vi klarer å bli satt på kartet som en medspiller til å få mer aktivitet, mer mestring og mer moro. Min erfaring er at det er viktigere og viktigere å dele. I det moderne samfunnet er ikke foreldre nødvendigvis rekrutteringsarena til friluftslivet, denne grunnsteinen i norsk kultur. Derfor må vi tenke nytt. Jeg er overbevist om at samfunnet blir bedre av at alle deler kunnskap, og lærer av hverandre.

Alisha snakker om hvordan fattigdom blant innvandrere kan føre til mangel på nødvendig utstyr og varme klær.

– Slike økonomiske faktorer kan hindre deltagelse i friluftsaktiviteter, men merk deg at dette ikke bare rammer minoritetsungdom og innvandrerfamilier. Barnefattigdommen i Norge har de siste årene vokst til et omfattende samfunnsproblem. Det fører til at svært mange barn og unge ekskluderes fra å delta på sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, sier hun.

Naturen som trøst og venn

Alisha vokste opp med en fraværende, rusmisbrukende far og en bror med multihandikap. Familien har røtter i Pakistan, men moren vokste opp i Tyskland og ble gift inn i en pakistansk familie i Norge.

– Da vi begynte med friluftsliv og turer i helgene, jeg tror det var i 2013, trengte mamma et pusterom, et avbrekk. Det ble turer på tross, og mange brikker falt på plass, selv om det hele tiden var vanskelig å organisere noe. Det var tungt å få hjelp til broren min, forteller Alisha fra den første perioden i Turistforeningen. Familien ble invitert med ut av DNT Drammen, og Alisha oppdaget at naturen ga henne rom til å slappe av og puste fritt. Etter hvert fant hun veien inn i DNT ung Drammen, og da hun ikke fant seg til rette der opprettet hun, i nært samarbeid med to av de fast ansatte, en undergruppe som de kalte Komiteen i DNT ung.

– Jeg ønsket å bidra til mindre utenforskap, og iverksatte en rekke aktiviteter for ungdom som enten falt utenfor fordi de var innvandrere eller fordi de ikke hadde råd til å bli med på aktiviteter, forteller hun.

Utfordringer i kø

Og nå er Alisha i ferd med å brette opp ermene og gjøre seg klar til landstyrearbeid i DNT ung.

– Hva tror du blir dine største utfordringer?

– Jeg har mange drømmer og ønsker, men er avhengig av støtte og flertall fra de andre i styret. Selvfølgelig må jeg tenke at dette ikke er min oppgave alene, men noe vi skal jobbe sammen om. Naturvern og inkludering kommer høyt opp på agendaen. Vi er nødt til å jobbe både med holdninger, men også med handlinger. Vi kommer ingen vei om vi ikke aktivt endrer adferd når vi inviterer inn i friluftslivet, sier hun. Og legger ti:

– Jeg har tro på at vi i landsstyret i DNT ung blir en bra, sammensveiset gjeng, og kanskje kan vi være med på å gjøre moderforeningen DNT enda rausere og mer inkluderende. Det kan virke som store skritt for noen, men jeg mener vi ikke kan la være. Det er her selve framtida til foreningen ligger.


Fikk Frivilligprisen 

På landsmøtet til DNT ung i april 2021 ble Alisha Javid også hedret med Frivilligprisen for sitt arbeid med Komiteen i DNT ung . 

I begrunnelsen for prisen skriver DNT ung:
Alisha har vært føregangskvinne for å sette i gang aktivitet og få med ungdom som står utanfor friluftslivet. På denne måten har ho ikkje berre gitt av seg sjølv, men faktisk skapt eit prosjekt som heile DNT kan lære masse av! Alisha seier aldri nei. Ho har sagt ja til å holde foredrag om sitt prosjekt både i Drammen og Oslo. Ho har reist på inkluderingsseminar til Belgia for å lære meir om å være flyktning og ho har alltid plass til ein til! Alisha har pågangsmot, struktur og eit stort hjarte!

Les Fjell og Viddes portrettintervju med Alisha Javid
Hit til Blektjernstua utenfor Drammen tar Alisha Javid gjerne med seg ungdom som er nye i friluftslivet.
Hit til Blektjernstua utenfor Drammen tar Alisha Javid gjerne med seg ungdom som er nye i friluftslivet. Foto: Julie Maske

Annonse