Strakstiltak for villrein på Hardangervidda

Enkelte ruter vest på Hardangervidda blir ikke kvistet av hensyn til villreinen. Noen hytter stenges ut april.

- Vi ønsker å tilrettelegge for et friluftsliv som tar hensyn til villreinen, og har forståelse for at det er viktig å gjennomføre enkelte hastetiltak som følge av den alvorlige situasjonen med skrantesyke, sier Henning Hoff Wikborg i DNT Oslo og Omegn.

Store deler av villreinstammen oppholder seg nordvest på Hardangervidda. Miljødirektoratet mener det viktig å gjennomføre strakstiltak for å motvirke trekket sørover. Dette er spesielt viktig i arbeidet for å motvirke spredningen av skrantesyke, og å unngå ytterligere beitepress og smittepress i områdene ved Kvenna.

- Generelt mener vi at innskrenking av allmenn ferdsel må være begrunnet ut fra at godt kunnskapsgrunnlag. Det mener vi det er der, og vi har derfor strukket oss langt for i møtekommet Miljødirektoratet sine ønsker og bidra til å bedre situasjonen for villreinstammen på Hardangerviddda, sier Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag.

DNT Oslo og Omegn og Bergen og Hordaland turlag har derfor besluttet følgende: 

Hytter som stenges umiddelbart:

- Hadlaskar

- Torehytten

Hytter som stenges fra 5.april:

- Stavali

- Sandhaug (selvbetjening)

- Litlos (selvbetjening)

Ruter som ikke kvistes:

Garen – Hadlaskar (via Vivevlid)

Vivelid – Stavali

Hadlaskar – Stavali

Dyranut- Hadlaskar

Torehytten – Stavali

Hadlaskard – Torehytten

Tyssevassbu – Torehytten

Litlos – Torehytten

Litlos-Hadlaskard

Sandhaug – Hadlaskard

Ski og telt:  

For å krysse Vidda på langs kvistede ruter fra E134 til Rv7, er det mulig å gå Haukeli-Hellevassbu-Litlos-Sandhaug-Dyranut

Se kvistekart og datoliste her

Annonse