Digital stikonferanse i et viktig sti-år

Østmarka. Langs første etappe av Flyktningeruta.
Østmarka. Langs første etappe av Flyktningeruta. Foto: Marius Dalseg Sætre

Stien har vært ekstra viktig for oss det siste året. 16.-17. mars arrangeres Stikonferansen, med en rekke perspektiver på stiens betydning. 

DNT og Friluftsrådenes Landsforbund inviterer til digital Stikonferanse 16.-17.  mars. Konferansen har som mål å vise hvor viktig det er at all menneskelig aktivitet også tar hensyn til den lille stien som ligger der, og som det er så lett å overse.

– Stiens betydning for folkehelsa er enorm, og det har blitt særlig tydelig det siste året. For mange har gåturer i naturen vært en måte å glemme koronaen litt når restriksjonene har vært som verst. Stien gir mentalt pusterom og livsviktig fysisk aktivitet, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Friluftslivets ferdselsårer

Overordnet tema for konferansen er «Rett sti på rett sted». 

- Økt bruk av stiene er fantastisk gledelig, men det gir også noen utfordringer som vi må finne gode løsninger på. Naturmangfold og kulturminner gir rike opplevelser, og vi må ikke tilrettelegge og bruke stiene slik at disse kvalitetene forringes, sier Morten Dåsnes i Friluftsrådenes Landsforbund.

Tall som viser veksten

Det siste året har stadig flere oppdaget stiene i nærområdet sitt og søkt ut i naturen for å koble av. På Stikonferansen presenteres nye tall som viser hvordan vi har beveget oss det siste året. 

- God tilgang til nærfriluftsområder, allemannsretten og en levende turkultur i befolkningen gjorde at vi kunne ta naturen og stiene i bruk som aldri før i moderne tid. Nye forskningstall denne bruken vil bli presentert av NINA på selve konferansen, så her kan det være lurt å melde seg på, sier Dag Terje Klarp Solvang.

Gå inn på www.stikonferansen.no. Her finner dere både programmet og påmeldingsinformasjon.

Langs Malmruta på Røros.
Langs Malmruta på Røros. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse