DNT-hytte flyttes til Maihaugen

På en spesiallagd slede har Gråhøgdbu blitt fraktet bort fra Venabygdsfjellet for å gi villreinen bedre levekår. Nå får hytta et nytt liv på Maihaugen.

I januar 2020 la DNT Oslo og Omegn ned den selvbetjente hytta Gråhøgdbu på Venabygdsfjellet av hensyn til villreinen. I fjor sommer pågikk det omfattende forberedelser for å klargjøre bygningene for flytting. Forrige uke var det endelig klart for å transportere selve hytta ut av fjellet – godt forankret på en spesialbygd slede trukket av beltevogner.

Når som bygningene er fjernet og den menneskelige aktiviteten i forbindelse med Gråhøgdbu opphører, vil det bidra til å redusere forstyrrelser for villreinen.

- DNT jobber for å tilrettelegge for et friluftsliv som tar hensyn til villreinen. Håpet er at reinen vil gjenoppta beiteområder og trekkruter som lenge har vært ute av bruk, sier avdelingsleder for natur og friluftsliv i DNT,  Anne Mari Planke.

Villreinen, både i Rondane sør og Rondane nord, er hardt presset av menneskelig aktivitet hele året, og særlig fra Gudbrandsdalsiden hvor det har vært omfattende hytteutbygging. Flyttingen Gråhøgdbu er ett av tiltakene som vil bedre forholdene for villreinen.

Nytt liv på Maihaugen

Men Gråhødgbu med sin lange historie blir ikke borte. Neste uke går ferden videre til friluftsmuseet på Maihaugen hvor det skal blåses nytt liv i hytta. Her vil den fungere som møteplass for Barnas Turlag, DNT ung og flere andre målgrupper. I tillegg blir den nye plasseringen på Maihaugen en god anledning til å fortelle om villreinens utfordringer i Rondane og historien om DNT og det norske friluftslivet.

- Kanskje Gråhøgdbu også inspirere flere til å reise til fjells og besøke en av våre mange hytter, sier Planke.

Gråhøgdbu er tidligere erstattet med en ny hytte lenger vest, Veslefjellbua. Den nye hytta og ferdselen dit er mindre i konflikt med villreinen og bidrar samtidig med å binde sammen rutenettet på Ringebufjellet og Rondane.

Gode hjelpere og dugnadere: Ragnvald Jevne, Per Harald Jørgensen, Tom Harald Hansen.
Gode hjelpere og dugnadere: Ragnvald Jevne, Per Harald Jørgensen, Tom Harald Hansen.

Foto: Louise Brunborg-Næss

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 8. mars 2021