Ufornuftig med lovendring om motorferdsel før evaluering er klar

Foto: Hilde Løken Magnussen

Det er underlig av Høyre å be om en evaluering av erfaringene fra rekreasjonsløyper i syv kommuner, og samtidig varsle at de vil endre loven før resultatene er klare, mener DNT og andre naturvernorganisasjoner. Høyre slår også inn åpne dører når de vil ha ulike restriksjoner for bygging i strandsonen for distriktskommuner og tettbygde strøk.

I et intervju med VG 5. september lover Erna Solberg å ta grep som skal gjøre det lettere å bygge i strandsonen, bruke snøskuter og åpne opp for heliskiing i norsk natur. Sammen med Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Norges Naturvernforbund og WWF ble det derfor skrevet et brev til Høyres partileder for å få en nærmere avklaring rundt disse spørsmålene. Svarene fra Erna Solberg gjør det nødvendig med enkelte kommentarer, mener organisasjonene.

- Det er bra at Høyre fortsatt vil regulere snøscootertrafikk i naturen. Kjøring i naturen bare for moro skyld er faktisk noe de fleste nordmenn er i mot. Derfor er det veldig underlig at Høyre ber om en evaluering, samtidig som de ønsker en vesentlig lovendring før evalueringen er på bordet, sier Kjartan Askim, fagsjef i Den Norske Turistforening. 

- Det er direkte villedende å påstå at erfaringene fra forsøksordningen i 2000-2005 med scooterløyper i 7 kommuner er udelt positive. Den ulovlige kjøringen har nå dessuten tatt seg opp i enkelte av forsøkskommunene, fortsetter han. 

FRIFO er også kritiske til Høyres forslag om å endre motorferdselloven. 

- En rekke hytteeiere vil føle seg lurt av regjeringen når de får en støyende snøscootertrase i nærheten. Det var ikke det de skaffet seg hytte for. Konfliktene vil øke, og politikere legger opp til vill vest og lovløshet fordi det ikke vil komme midler til kontroll og håndhevelser, sier Lasse Heimdal. 

- Naturen er fortsatt det stedet hvor nordmenn beveger seg med egne krefter. Skal også ferdsel i naturen motoriseres, tør jeg ikke tenke på de langsiktige konsekvensene for folkehelsa.

Askim mener Høyre også slår inn åpne dører med sin strandsonepolitikk. 

- Det er allerede åpnet for differensierte byggeregler for områder med ulikt arealpress. Det er for eksempel i dag lettere å få godkjent en byggesak i en utkantkommune enn i Oslofjorden. Samtidig viser statistikk fra SSB at nedbyggingen av strandsonen fortsetter i stort tempo, til tross for det generelle byggeforbudet. Strandsonen er av nasjonal betydning for friluftslivet. Jo mer som bygges ut, jo større verdi får de arealene som er igjen. Å gjøre det enda enklere å bygge i strandsonen er derfor å gå i feil retning, sier Askim.

Kjartan Askim i DNT.
Kjartan Askim i DNT.

Annonse

Skrevet av Christian Strand 9. september 2013