DNT lanserer bærekraftpris

Prisen og stipendet skal bidra til inspirasjon og ideutveksling på tvers av DNTs 57 medlemsforeninger.
Prisen og stipendet skal bidra til inspirasjon og ideutveksling på tvers av DNTs 57 medlemsforeninger. Foto: Marius Dalseg Sætre

Som endel av arbeidet med DNTs nye bærekraftstrategi, lanserer vi en ny bærekraftpris og et nytt bærekraftstipend.

Under DNTs landsmøte i juni skal det  deles ut et bærekraftstipend til ett eller flere prosjekt i organisasjonen som kan bidra til å oppfylle målene og ambisjonene i DNTs bærekraftstrategi.  Stipendet er et tilskudd på 50.000 kroner fra DNTs partnere og kan deles ut til en medlemsforening eller et turlag. Samtidig lanserer også DNT en bøærekraftspris som skal belønne og vise fram et gjennomført bærekraftiltak.

- Det gjøres mye bra arbeid i DNTs medlemsforeninger, og formålet med den nye prisen er å løfte frem gode tiltak som fremmer miljømessig eller sosial bærekraft. Vi ønsker at prisen og stipendet skal bidra til inspirasjon og ideutveksling på tvers av våre 57 medlemsforeninger. Prisen kan deles ut til en medlemsforening, et lokallag, hytte eller enkeltperson, sier juryleder Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening. Falck har også ledet utvalget som har lagt fram utkastet til DNTs bærekraftstrategi.

Bærekraftstrategien har vært på høring i DNTs medlemsforeninger og legges fram under årets landsmøte.

- Med strategien vil vi at DNT skal spille en viktig rolle som inspirator og foregangseksempel for et mer bærekraftig samfunn. Vi har en grunnleggende tro på at et fremtidig lavutslippssamfunn trenger mer friluftsliv, ikke mindre. Samtidig er overforbruk, utslipp av klimagasser og nedbygging av verdifull natur vår tids største utfordring. Dette må alle ta innover seg, også vi som tilrettelegger for og utøver friluftsliv, sier Falck.
​​​​​​​
Den nye bærekrafstrategien skal samtidig sette tydelige mål for DNTs egen drift.

- Våre hytter er friluftslivets kollektivtilbud, men med aktiviteter og hyttedrift i verdifull og sårbar natur har vi et stort ansvar. Hyttedriften vår skal baseres på klimavennlige løsninger og lavt ressursbruk og ivareta hensynet til natur og dyreliv, sier utvalgslederen og fortsetter:

-Vi ønsker at strategien skal inspirere folk til å ta miljøsmarte valg i hverdagen. DNT skal være en pådriver for bærekraftig produksjon og redusert forbruk av utstyr til friluftsliv. Samtidig ønsker vi å bidra til økt bruk av offentlig kommunikasjon og redusert transportbehov knyttet til friluftsliv, sier Falck.

Kriterier og mer informasjon om DNTs bærekraftpris og - stipend kan fås ved å kontakte baerekraft@dnt.no

Formålet med prisen og stipendet er å løfte frem gode tiltak som fremmer miljømessig eller sosial bærekraft. Her fra første runde med frakting av utstyr inn til Rauhelleren i forbindelse med solcelleprosjektet til DNT Drammen.
Formålet med prisen og stipendet er å løfte frem gode tiltak som fremmer miljømessig eller sosial bærekraft. Her fra første runde med frakting av utstyr inn til Rauhelleren i forbindelse med solcelleprosjektet til DNT Drammen. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 17. februar 2021