Ledige tillitsverv i DNT, DNT ung og DNT fjellsport

Kjenner du noen som har et brennende engasjement for friluftsliv, god organisasjonsforståelse og som har lyst til å bidra til videreutvikling av DNT? 

Da ønsker vi å høre fra deg med forslag på gode kandidater til de sentrale tillitsvervene i DNT.  Det er flere ulike tillitsverv ledige, og vi søker etter et mangfold av kompetanse og erfaring. Tillitsverv i DNT er basert på frivillig innsats.

DNT søker kandidater til tillitsverv i DNT landsstyre, valgkomite og domsutvalg, samt til landsstyret i DNT ung, og DNT fjellsport sitt styre. 

Mangfold, kompetanse og erfaring  

I tråd med DNTs strategi (Veivalg 2019-2023), vektlegges det at sammensetningen av organisasjonens tillitsvalgte speiler befolkningssammensetningen med hensyn til alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. I tillegg vil kompetanse, styreerfaring og en god regional fordeling vurderes når valgkomiteene gjør sine innstillinger.

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 14. januar 2021