Fortsatt håp om å beskytte viktige natur- og friluftslivsområder 

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Miljø - og energikomiteen har levert sin innstilling til stortingsmeldingen om vindkraft.

Det er positive signaler i innstillingen, men det er foreløpig ikke flertall for viktige innstramminger for å hindre videre nedbygging av natur- og friluftsområder.

-Vi ser av innstillingen at flere partier har samlet seg om tiltak som vil beskytte naturen og det er vi glade for, sier styreleder i DNT Per Hanasand. Vi har jobbet mye med partiene på Stortinget, og opplevd at det er tverrpolitisk enighet om at vi må ta langt bedre hensyn til natur og friluftsliv enn vindkraftpolitikken hittil har lagt opp til. Da er det skuffende å se at det ikke er flertall for gode og viktige forslag som ville beskyttet verdifulle områder mot nedbygging, sier Hanasand.

Hanasand peker på DNTs fjorten krav til nytt konsesjonssystem og mener at deler av innstillingen fra komiteen peker i riktig retning. 

Fare for at naturhensyn blir nedstemt

- Det ligger blant annet inne forslag om å verne villmarkspreget natur og forslag om klarere kriterier for tildeling av konsesjoner. Men slik det ser ut nåvil flere av de viktige hensynene til naturen bli stemt ned. Det er et paradoks når  9 av 10 i befolkningen mener at vi må ta mye mer hensyn til natur i vindkraftsaker, sier Hanasand. 

DNTs styreleder mener likevel at Stortingets behandling gir grunn til optimisme.
-For oss som har fulgt vindkraftdebatten lenge er det godt å se at en såpass stor del av Stortinget ser behovet for å stramme inn. Selv om det ikke ser ut til å bli flertall for flere av de gode forslagene, bør regjeringen absolutt merke seg signalene Stortinget her gir om at naturen må få bedre vern. Det er vår tydelige melding til olje- og energiminister Tina Bru etter å ha lest innstillingen, sier Hanasand. 

Stort ansvar hos kommunene
Om flertallet for å flytte arealavklaringene til plan- og bygningsloven, så sier Hanasand:

- Det er bra at lokalsamfunnene får en sterkere hånd på rattet i vindkraftspørsmål, men mer makt til kommunene betinger en mer aktiv miljøforvaltning og nasjonale rammer som bidrar til at vi tar mer henysn til natur- og friluftsverdier. Det er veldig bra at mange kommuner allerede har vært tydelige på at det ikke er aktuelt å bygge ned deres verdifulle naturområder. Når Stortinget ikke vil vedta regler for å ta vare på siste rest av urørt natur, må vi bare håpe at hver enkelt kommune er sitt ansvar bevisst. 

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse

Skrevet av Mette Habberstad 25. november 2020