DNT lager bærekraftstrategi

Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT utvikler nå en bærekraftstrategi for å forbedre egen drift og for å inspirere til og gjøre det lettere å ta del i et natur- og klimavennlig friluftsliv i Norge. Nå søker vi innspill fra medlemmene våre.

Tilrettelegging for enkelt friluftsliv har vært DNTs kjerneoppgave helt siden organisasjonen ble grunnlagt i 1868. Det siste året har et utvalg på ti personer fra DNTs lokalforeninger og DNTs administrasjon jobbet med en bærekraftsstrategi som skal gå fram til 2030.
Strategien er nå sendt ut på høring, og skal vedtas på DNTs landsmøtet i Trondheim i juni 2021. I mellomtiden søker vi også innspill fra medlemmene våre.

NATUROPPLEVELSER FOR LIVET

-Visjonen vår om “Naturopplevelser for livet” handler ikke bare om de livene som leves nå, men innebærer også et ansvar for at kommende generasjoner skal få ta del i den samme rikdommen, sier Preben Falck. Han er daglig leder i Stavanger Turistforening (STF) og har ledet utvalget som har jobbet med utkastet til en felles bærekraftstrategi for DNT.

Med høy troverdighet, lang historie og mange medlemmer ønsker DNT å spille en viktig rolle som inspirator og foregangseksempel for et mer bærekraftig samfunn:
-Vi har en grunnleggende tro på at et fremtidig lavutslippssamfunn trenger mer friluftsliv, ikke mindre. Samtidig er overforbruk, utslipp av klimagasser og nedbygging av verdifull natur vår tids største utfordring. Dette må alle ta innover seg, også vi som tilrettelegger for og utøver friluftsliv, sier Falck.

FORBEDRE OG INSPIRERE

Bærekrafstrategien skal sette tydelige mål for DNTs egen drift.

- Våre hytter er friluftslivets kollektivtilbud, men med aktiviteter og hyttedrift i verdifull og sårbar natur har vi et stort ansvar. Hyttedriften vår skal baseres på klimavennlige løsninger og lavt ressursbruk og ivareta hensynet til natur og dyreliv, sier Falck.
Utfasing av fossilt drivstoff og dieselaggregater innen 2030 er et av målene i strategien.

- Vi har investert mye i grønne energiløsninger det siste året, blant annet på Rauhelleren og Stranddalen, men vi har 14 betjente anlegg som har dieselaggregat som hovedenergikilde. Det er svært kostbart å bytte ut disse, men vi skal jobbe hardt for å få det til.

Strategien skal også inspirere folk til å ta miljøsmarte valg i hverdagen.

-Vi ønsker å være en pådriver for bærekraftig produksjon og redusert forbruk av utstyr til friluftsliv.  Forsøkene våre med utleie-, utlånsordninger, bruktsalg og tilbud om reparasjon har vært lovende og er viktige miljø- og inkluderingstiltak. Dette vil vi utvide.  Samtidig ønsker vi å bidra til økt bruk av offentlig kommunikasjon og redusert transportbehov knyttet til friluftsliv, sier Falck.

I strategien er det lagt opp til tre tydelige ambisjoner:

  • DNT skal redusere friluftslivets fotavtrykk
  • DNTs hytte- og rutenett skal være Norges mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud
  • DNT skal være en tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles naturarv

Har du innspill til utkastet? Send dem til baerekraft@dnt.no

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 12. november 2020