Et skritt i riktig retning på vind

Et skritt i riktig retning, men vi savner mye tydeligere hensyn til natur og miljø sier DNT i en kommentar til regjeringen og Frp går inn for at vindkraftsaker skal behandles etter plan- og bygningsloven.
Et skritt i riktig retning, men vi savner mye tydeligere hensyn til natur og miljø sier DNT i en kommentar til regjeringen og Frp går inn for at vindkraftsaker skal behandles etter plan- og bygningsloven. Foto: Frode Støren

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet går inn for at vindkraftsaker skal behandles etter plan- og bygningsloven. - Dette er en viktig endring, men på langt nær tilstrekkelig for å hindre at verdifulle naturområder bygges ned, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Onsdag kveld ble det kjent at regjeringspartiene og FrP har blitt enige om at arealavklaringen i vindkraftsaker flyttes til plan- og bygningsloven. Det er tidligere kjent at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet går inn for en slik endring.
- Å gi kommunene mer makt i vindkraftsaker er et skritt i riktig retning. Plan og bygningsloven er en lov med lang tradisjon, som både kommuner og friluftsorganisasjonene er vant med å bruke. Vi tror at det er bra at lokalsamfunnene får en sterkere hånd på rattet i vindkraftspørsmål. Det er lokalsamfunnene som faktisk må ofre sine natur- og friluftsområder til industri, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Stort ansvar for kommunene
Selv om DNTs styreleder er positiv til de foreløpige resultatene fra Stortingets forhandlinger, er han tydelig på at mye gjenstår.

-Denne beslutningen legger et stort ansvar på kommunene. Det er åpenbart behov for at vi setter noen rammer på nasjonalt nivå som bidrar til at kommunene tar nok hensyn til naturverdier i sin behandling. DNT har lagt fram tall som viser at 9 av 10 nordmenn er enige i at naturen må tillegges mer vekt i framtidige vindkraftsaker. Stortinget har beveget seg et skritt i riktig retning, men dette er ikke nok for å oppfylle forventingene i folket, sier Hanasand.

Vi trenger både lokalt engasjement og nasjonale regler
DNTs styreleder peker blant annet på behovet for å gi miljømyndighetene er langt mer aktiv rolle i utredningene som ligger til grunn for en vindkraft-beslutning.

-Jeg er glad for at kommunene nå får mer å si. Lokale talspersoner har vært helt avgjørende for å vise at dagens konsesjonssystem har tatt altfor lite hensyn til natur og friluftsliv. Men vi i DNT har snakket på vegne av naturen i over 150 år. Vi vet at vi ikke bare trenger lokalt engasjement, vi trenger også nasjonale regler. Vi kommer derfor til å kjempe knallhardt for at konsesjonsreglene som nå skal behandles i Stortinget tar mye sterkere hensyn til natur og miljø. De signalene vi nå har fått er positive, men ikke godt nok, sier Hanasand

Styreleder i DNT, Per Hanasand er tydelig på at det må på plass nasjonale rammer som bidrar til at vi tar mer hensyn til naturverdiene i fremtiden.
Styreleder i DNT, Per Hanasand er tydelig på at det må på plass nasjonale rammer som bidrar til at vi tar mer hensyn til naturverdiene i fremtiden. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mette Habberstad 12. november 2020