Skrinlegger Dronningsetra

Foto: Marius Dalseg Sætre

Styret i DNT Gudbrandsdalen går inn for å trekke byggesøknaden for Dronningsetra før Fylkesmannen har behandlet klagene.

– Trist 

DNT Gudbrandsdalen har siden 2014 jobbet utallige dugnadstimer for å realisere foreningens første hytte. Formålet har hele tiden vært knytte to viktige fjellområder sammen og skape et sammenhengende hytte - og stinett og ikke minst, skape et friluftstilbud for alle. Etter en lang og tidvis kronglete prosess, avsluttes prosjektet. 

– Det er trist. Vi har hatt fryktelig lyst til å skape en åpen, tilgjengelig friluftsarena på vestsiden av Gudbrandsdalen for lokalsamfunnet. Men jeg er nok mest lei meg på vegne av alle støttespillerne våre i lokalmiljøet, og frivillige og tillitsvalgte i organisasjonen vår som har stått på for dette prosjektet, sier styreleder Magnar Bratlien. 

Flyttet tomt èn gang 

Den første, opprinnelige tomta ble godkjent av både kommunen og Fylkesmannen, men DNT Gudbrandsdalen besluttet likevel å flytte hytta mye nærmere Flekkmovegen.  

– Når protestene igjen dukker opp, selv etter at vi har flyttet tomta, nedskalert hytta og lagt om stinettet, har vi bestemt oss for å ikke gå videre. Å legge til rette for friluftsopplevelser på en mest mulig skånsom måte for naturen er kjernen i det DNT driver med. Vi har forholdt oss til konklusjonene fra myndighetene, men samtidig ønsket å finne fram til løsninger med de som har vært uenige. 

– Det er helt greit at noen er kritiske, men jeg opplever at enkelte har vært lite villige til å gå i dialog med oss. Det har også vært kastet fram en del påstander om Dronningsetra som rett og slett ikke stemmer. Disse har det vært vanskelig å rette opp i i ettertid og det har gjort arbeidet ekstra krevende, sier Bratlien.  

Barn og unge fokus fremover 

Selv om Dronningsetra ikke blir realisert, har DNT Gudbrandsdalen store ambisjoner om å fortsette og lage fine friluftsaktiviteter i nærmiljøet.  

– Vi tror fullt og helt på det som har vært DNTs filosofi i over 150 år – Det er gjennom å være ute og bruke skogen og fjellet at vi lærer barn og unge å bli glad i naturen. Den jobben skal vi fortsette med, avslutter styreleder Bratlien.  

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 10. november 2020