Vern av Saltfjellet-Svartisen fullført

Telegrafruta over Saltfjellet. Utsikt mot Junkerdalen
Telegrafruta over Saltfjellet. Utsikt mot Junkerdalen Foto: Louise Brunborg-Næss

DNT jubler for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder. Etter mange års kamp er den unike naturen sikret for framtida.

- Dette er en gledes dag for DNT, og da spesielt for våre to foreninger her oppe i nord, som har kjempet for dette i 20 år, sier Berit Irgens, daglig leder i Bodø og Omegn Turistforening, og Robert Bjugn, tidligere daglig leder i Polarsirkelen Turlag.

Den 16. oktober vedtok regjeringen utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder i Nordland. Disse områdene utgjør et av Norges største sammenhengende verneområder og omfatter variert naturmangfold fra fjord til fjell og fra kyst til innland. Områdene har liten grad av teknisk tilrettelegging og er viktige for friluftsliv. Deler av områdene har også i lang tid vært aktuelle for vannkraftutbygging.

- Med utvidelsen er nå flere flotte vassdrag med store opplevelsesverdier sikret for fremtidige generasjoner av turgåere, sier Audun Sandberg i Bodø og Omegns Turistforenings naturforvaltningsutvalg.

Gammelt kompromiss med kraftinteresser

Opprettelsen av nasjonalparken i 1989 var egentlig et kompromiss i Stortinget hvor verneinteressene delvis vant gjennom, men hvor det samtidig ble åpnet for kraftutbygging i fem vassdrag. Bare ett av disse ble faktisk utbygd, men de øvrige utbyggbare elvestrengene ble skåret ut av nasjonalparken. Området var nesten delt i to av en lang «kile» langs Blakkådalen og framsto som en amputert nasjonalpark med ufornuftige grenser helt fram til i dag.

Bodø og Omegns Turistforening og daværende Rana Turistforening har siden 2001 presset på miljøforvaltning og politikere for å ferdigstille den ufullendte nasjonalparken. Planer om kraftutbygging har gjort sitt til at dette har blitt en lang kamp.

- Det er resultatet av over 40 års møysommelig påvirkningsarbeid vi nå kan glede oss over, sier Terje Øiesvold i Bodø og Omegns Turistforenings naturforvaltningsutvalg og tidligere leder i folkeaksjonen «Spar Saltfjellet».

Fra Telegrafruta på Saltfjellet.
Fra Telegrafruta på Saltfjellet. Foto: Louise Brunborg-Næss

Både DNT og andre naturverninteresser ønsket i utgangspunktet en stor nasjonalpark med mest mulig ensartede vernebestemmelser. Men av hensyn til grunneiere og næringsinteresser ble det ikke helt slik. Nasjonalparken er omgitt av tre landskapsvernområder og fire naturreservater som hver har egne verneforskrifter. Ulike regler for ferdsel og opphold gjør det krevende for turfolk å vite hva som er lov.

Verdifull og spesiell natur

Det er viktige naturverdier og store landskapskvaliteter som nå blir tatt vare på gjennom utvidelsen. Områdene i Glomdalen og nedre del av Austerdalsisen innlemmes i nasjonalparken og sikrer et særegent og vakkert brelandskap. Her finnes spennende formasjoner som gir et unikt innblikk i hvordan landskapet formes av breer. Her finner vi også Nord-Europas høyeste tetthet av grotter og spesielle geologiske forekomster, som for eksempel det kjente Marmorslottet.

Storlia naturreservat med flere vassdrag som er lite påvirket av menneskelig aktivitet innlemmes også i nasjonalparken. Her finner vi trange gjel og flere store fosser og dalfører med større intakte økosystemer.

Et nytt stort landskapsvernområde på Melfjordloftan, vest for nasjonalparken, var også foreslått. Etter flere års behandling i departementet ble to av tre spektakulære fossefall tatt ut og frigitt for eventuell kraftutbygging. Det mest spektakulære fossefallet har imidlertid nå blitt vernet i nye Nattmoråga landskapsvernområde.

Saltfjellet er også et av de viktigste leveområdene for fjellrev i Skandinavia. Utvidelsen bidrar til å sikre den truede arten bedre levevilkår.

Mer informasjon om regjeringens vernevedtak 

Oppdatert kart over Saltfjell-Svartisen nasjonalpark 

Melfjordfjellet
Melfjordfjellet Foto: Bodø og Omegns Turistforening

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 28. oktober 2020