DNT i motvind og medvind – 20 år med vindkraftarbeid

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Vindkraft på land er ikke et nytt stridstema. Saken har engasjert DNT i en årrekke. Sakte, men sikkert har vi klart å få befolkningen og politikerne mer bevisste på at vi ikke redder klimaet ved å ødelegge naturen.  

De siste 20 årene har vindkraftutbyggingen skutt fart, og særlig de siste årene har utbyggingen vært betydelig. Vindkraftutbyggingen har blitt norgeshistoriens største arealsak, og innebærer store naturinngrep.  

– DNT har talt naturens og friluftslivets sak i 152 år. Aldri før i menneskehetens historie har presset på naturen vært større enn i dag. Vi vet at vi ikke kan fortsette, men den verdifulle naturen fortsetter å forsvinne. Hver eneste dag. For 100 år siden var halvparten av Norges areal dekket av villmark. I dag er bare litt over 10 prosent igjen, sier mangeårig tillitsvalgt i Stavanger Turistforening og nå styreleder for hele DNT, Per Hanasand. 

DNT har helt fra vindkraftutbyggingens tidlige fase vært en veldig tydelig stemme for å forhindre at unike naturområder bygges ned.  

– Flere av DNTs foreninger var pioneerer på området i Norge. Det er ingen tvil om at det er i foreningene vestpå at engasjementet i DNT startet. En sak som derimot engasjerte i hele DNT var Filefjell, et fjellområde like utenfor Jotunheimen nasjonalpark. Her var det i 2013 planlagt å etablere Norges første vindkraftverk i høyfjellet. Et stort inngrep i unik høyfjellsnatur, og som ville ha stor betydning for friluftslivet. Sammen med Virke og NHO Reiseliv fikk DNT stoppet prosjektet, forteller styreleder Hanasand.  
 
Jobb i motbakke 
Myndighetene har gitt kraftige økonomiske insentiver for å få fart på vindkraftutbyggingen. Norge har samtidig hatt en politikk som har lagt til rette for at man kan bygge ut vindkraft uten å ta tilstrekkelig hensyn til naturverdier.  

I 2015 vedtok landsmøtet i DNT en resolusjon hvor vi ba om en midlertidig stans i tildelingen av nye konsesjoner, og i landsmøtene i årene etter var vindkraft også svært høyt på agendaen. 

 – Ja, vi trenger grønn energi, men vi må plassere industrien i områder som er egnet for industri. Det tas altfor lite hensyn til natur, miljø og friluftsliv når vindkraftanleggene planlegges. Vi redder ikke klima ved å bygge ned naturen, det gjør dobbel skade, det er DNT sitt klare standpunkt. Noen av de beste vindressursene i Norge ligger i våre viktigste natur- og friluftsområder. Fortsetter nedbyggingen i samme tempo, vil enda mer villmark bli til industri, sier Hanasand.  

Hanasand forteller at organisasjonen i mange år opplevde at det var lite bevissthet om vindkraftutbygging og naturødeleggelser.  

 – Å påvirke energipolitikken er et tungt og omfattende arbeid for en frivillig friluftsorganisasjon. Det er først den siste tiden at politikerne på nasjonalt nivå har tatt inn over seg argumentene våre. Dette skyldes helt klart presset som har kommet fra lokalt nivå. I de områdene som har hatt mye utbygging – og kanskje særlig på Vestlandet og i Trøndelag - har motstanden vært stor lenge, sier Hanasand.  

Massiv mobilisering for naturen 
De siste årene har DNT via Opinion jevnlig målt nordmenns holdninger til vindkraft. Undersøkelsene viser at vi har hatt et markert stemningsskifte i befolkningen.  

 – Fra i fjor til i år har motstanden økt med hele 68 prosent. Et overveldende flertall mener nå at natur må ivaretas bedre i fremtidige utbygginger. Undersøkelsene viser også at stadig flere er skeptiske til naturinngrep selv om det gir fornybar energi. Jeg tror at reaksjonen kommer fordi folk ser hvilke enorme naturødeleggelser mange av vindkraftverkene har på urørt natur, sier Hanasand.  

I mai 2019 arrangerte DNT støttemarsjer for naturen hele 22 steder i landet. Over 5000 mennesker deltok. I Hordaland var det fem ulike støttemarsjer, som samlet 1.100 mennesker. I Sandnes i Rogaland var over 1.000 personer samlet, hvor 300 av de frivillige var med da de visualiserte en 190 meter høy vindturbin med lyd og bevegelse. 250 mennesker marsjerte i både Trøndelag og Telemark, og i nord var også mange ute og viste sin støtte til naturen.  
 
Gjennomslag i nasjonal ramme 
NVE utarbeidet i 2019 et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. DNT jobbet svært aktivt i den prosessen, forteller Hansand: 
 – Vi hadde tre krav. Legg bort rammen, gjør endringer i konsesjonssystemet, og ikke gi nye konsesjoner før ny politikk er på plass. Når regjeringen konkluderte på nasjonal ramme landet de på nøyaktig de tre kravene, det var vi selvsagt fornøyde med. 

Rett etter nasjonal ramme ble skrotet, ba DNT regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om vindkraft på land. Noen måneder etterpå offentliggjorde regjeringa at de skulle gjøre nettopp det. Våren 2020 krevde DNT at alle konsesjoner som var gitt, men hvor byggingen ikke hadde startet, måtte gjennomgås på nytt. Et enstemmig Storting ba regjeringen gjøre det. 

 – Vi har hatt viktige seiere underveis. Nå jobber vi intenst opp mot Stortinget for å få strammet inn stortingsmeldingen om det nye konsesjonssystemet. Det er bred enighet om at meldingen er langt bedre enn vi hadde fryktet, men det er fortsatt viktige ting som må på plass. Vi opplever at DNT er en aktør politikerne lytter til, og som oppfattes å komme med gode og konstruktive innspill, sier Hanasand.  

DNTs styreleder oppsummerer DNTs 20-årlige engasjement i vindkraftsaken på følgende måte:   

 – Har vi lykkes med alt? Åpenbart ikke. Kommer vi til å være helt fornøyde med den nye vindkraftpolitikken? Neppe. Men kommer den nye politikken til å bli bedre enn den gamle? Ja. Og har DNTs arbeid hatt mye å si for denne kursjusteringen? Åpenbart. Vi har talt naturens sak i vindkraftdebatten gjennom mange år. Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen. En bærekraftig klimapolitikk må la den siste resten av urørt natur ligge. At stadig flere nordmenn og politikere har innsett at vi trenger en annen vindkraftpolitikk er noe hele DNT skal være stolte av, avslutter Hanasand.  

Per Hanasand, styreleder i DNT.
Per Hanasand, styreleder i DNT. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 26. oktober 2020