Vindmotstand økt med 68 prosent

Motstanden mot vindkraft på land øker dramatisk, særlig utbygging som truer naturen er folk negative til.
Motstanden mot vindkraft på land øker dramatisk, særlig utbygging som truer naturen er folk negative til. Foto: Marius Dalseg Sætre

Ny undersøkelse viser at mostanden mot vindkraft på land har økt med hele 68 prosent fra i fjor til i år.

– Vi ser et markert stemningsskifte i befolkningen hvor motstanden mot vindkraft på land har økt kraftig. Jeg tror at reaksjonen kommer fordi folk ser hvilke enorme naturødeleggelser mange av vindkraftverkene har på urørt natur, sier Per Hanasand, styreleder Den Norske Turistforening (DNT).

Opinion har på oppdrag fra DNT gjennomført en landsomfattende undersøkelse for å måle befolkningens holdninger til utbygging av vindkraft på land. Undersøkelsen har blitt gjennomført med et landsomfattende og representativt utvalg på 3000 personer i april 2019, april 2020 og september 2020.

Kraftig økning i motstanden
Undersøkelsen viser at andelen som sier seg svært eller ganske negative til utbygging av vindkraft på land har gått opp fra 25 prosent i april 2019 til 42 prosent i september i år, noe som utgjør en økning på 68 prosent. Andelen som er positive har gått ned fra 49 prosent til 35 prosent.

– Vi går mot et stortingvalg om et knapt år, og stortingspolitikerne må lære av hva som har gått helt på tverke de siste årene. Undersøkelsen viser at hensynet til naturen bør veie mye tyngre for partiene enn det har gjort frem til nå, sier Hanasand.

Vil ikke ofre natur, dyreliv og turområder

Når det kommer til vindkraftutbygginger som påvirker turområder, urørt natur og dyreliv er motstanden enda høyere enn den generelle holdningen til vindkraft på land. 2 av 3 er imot slike inngrep, mens bare 1 av 10 er positive.

– Naturens egenverdi må vektlegges langt sterkere i fremtidige vindkraftutbygginger. Så har det også blitt langt mer kunnskap og oppmerksomhet om at inngrep i natur og miljø henger tett sammen med klimakrisen, sier Hanasand

Et overveldende flertall i undersøkelsen mener at natur må ivaretas bedre i fremtidige utbygginger. Undersøkelsen viser også at stadig flere er skeptiske til naturinngrep selv om det gir fornybar energi.

– Vi i DNT er ikke prinsipielle motstandere av vindkraftutbygginger på land, men vi ønsker at natur skal vektes langt høyere, vi må få et bedre kunnskapsgrunnlag før konsesjoner gis og ikke minst må det være mer lokal medvirkning, sier Hanasand.

  Det folkelige engasjementet for naturen øker stadig. Her fra en støttemarsj for naturen på Frøya i Trøndelag.
  Det folkelige engasjementet for naturen øker stadig. Her fra en støttemarsj for naturen på Frøya i Trøndelag. Foto: Frode Støren

  Oslo skiller seg ut

  Undersøkelsen viser en slående forskjell mellom Oslo og resten av landet. i Oslo er 27 prosent negative til vindkraft på land, mot 51 prosent i Nord-Norge, 48 prosent i Midt- Norge, 49 prosent på Vestlandet og 41 prosent på Sørlandet, her inkludert Vestfold og Telemark.

  – Motstanden i befolkningen henger nøye sammen med hvor vindkraften bygges ut. Der folk kan se og sanse utbyggingene er holdningene langt mer negative, sier Hanasand.

  Resultater fra undersøkelsen:

  • Andelen som sier seg svært eller ganske negative til utbygging av vindkraft på land har gått opp fra 25 prosent i april 2019 til 42 prosent i september i år, noe som utgjør en økning på 68 prosent. Andelen som er positive har gått ned fra 49 prosent til 35 prosent
  • 6 av 10 mener vindkraftindustri bør plasseres der det allerede er betydelig infrastruktur på bakken, mens 15 prosent er uenige i dette
  • Sterk støtte til at naturen må ivaretas i større grad ved fremtidig vindkraftutbygging
   • 78 prosent helt eller delvis enig
  • Stabilt flertall for at hensynet til naturen må prioriteres over behov for mer fornybar energi
  • Flere er mot utbygging av vindkraftverk som krever betydelige inngrep i urørt natur
   • I april 2019 var 60 prosent helt eller delvis mot
   • I september 2020 er 73 prosent helt eller delvis mot
  • Flere er mot bygging av vindkraftverk i områder man ofte går tur
   • I april 2019 var 47 prosent helt eller delvis mot
   • I september 2020 er 65 prosent helt eller delvis mot
  • Flere er mot utbygging av vindkraftverk som medfører forstyrrelse av dyreliv
   • I april 2019 var 71 prosent helt eller delvis mot
   • I september 2020 er 76 prosent helt eller delvis mot.

  Geografiske forskjeller

  • Motstanden er sterkest i de områdene som blir berørt av vindkraftutbygginger
  • Motstanden er klart sterkest på Vestlandet, Midt-Norge og deler av Nord-Norge
  • På det sentrale Østlandet er motstanden mye mindre. I Oslo er bare 1 av 4 mot utbygging av vindkraft på land
  - Nå må politikerne vekte hensynet til naturen langt mer, sier DNT sin styreleder, Per Hanasand.
  - Nå må politikerne vekte hensynet til naturen langt mer, sier DNT sin styreleder, Per Hanasand. Foto: Marius Dalseg Sætre

  Annonse

  Skrevet av Mette Habberstad 13. oktober 2020