Hyllet frivilligheten på DNT-arrangement

DNT i Holmestrand fikk to ekstra deltakere på sitt Tilrettelagt-arrangement i helga.

En av de viktigste oppgavene til DNT er å tilrettelegge for gode friluftsopplevelser uavhengig av form eller forutsetninger. I DNT tilrettelagt jobbes det for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse.
I helgen fikk deltakerene på DNT Vestfolds Friluftsliv tilrettelagt for Utviklingshemmede - arrangement (FTU) med seg to ekstra gjester, statsminister Erna Solberg og Kultur - og likestillingsminister Abid Q. Raja. 

– Det ble et vellykket arrangement, med gode tilbakemeldinger. Flere av de som deltok sa at det var morsomt å være med på, og at flere burde bli med på FTU-arrangementene som foregår i Vestfold, sier Thore Borg, prosjektleder for DNT Tilrettelagt i Vestfold.

Tilrettelegging en rekke steder

Per nå finnes FTU 22 steder i landet, fra Harstad i nord til Kristiansand i sør. I tillegg til dette arrangerer en rekke av DNTs medlemsforeninger turer for personer med syns- og bevegelseshemming flere steder i landet. Av de 22 FTU- tilbudene ligger hele fem av de i Vestfold. 

– Her skal foreningene ha honnør for å ha gjort en kjempejobb over tid. De inviterer til turer ukentlig, og det betyr mye for mange. Gleden deltakerene viser sier litt om hvor viktig friluftsaktivitetene er som møtested både for deltakerene selv, men også for venner og familie, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang. 

–Fremover blir det særlig fokus på å tilrettelegge hyttene våre slik at enda flere kan bruke de. Blant annet skal Sandefjord Turistforening skal bygge et nytt, universelt utformet friluftssenter som blir spesielt godt egnet for personer med funksjonsnedsettelse, sier Solvang. 

Takket de frivillige

Abid Q. Raja fikk testet både slakk line og en spesialtilpasset sykkel under besøket i  Holmestrand. Han forteller på sin Facebookside at regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til frivilligheten: 

"Friluftslivsorganisasjoner som Norsk Friluftsliv og DNT gjør mye godt arbeid for å inkludere sårbare grupper i friluftslivsaktiviteter, det være seg mennesker med innvandrerbakgrunn, mennesker fra familier med lav betalingsevne eller mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette er takket være innsatsen til mange frivillige rundt om i landet 🙌🏻

Denne innsatsen skal løftes og dyrkes gjennom Norges første nasjonale markeringsår for frivilligheten i 2022, og regjeringen forslår nå å bevilge 3 millioner kroner til arbeidet med å forbedre frivillighetens år over statsbudsjettet for 2021."

Foto: Tine Nordkvelle

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 5. oktober 2020