DNT er kåret til årets samhandlere

Aktiv i 100 er organiserte lavterskelsturer for voksne i nærmiljøet. Tirsdag 6. august hedres arbeidet med den nasjonale prisen Årets samhandlere.

«Aktiv i 100» er et lavtersektilbud for voksne på dagtid som startet opp i 2012. En typisk «Aktiv i 100» -tur går til et sted i nærområdet av der deltakerne bor og er ledet av en turleder fra Den Norske Turistforening.  Tirsdag 6. august ble prosjektet tildelt prisen «Årets samhandlere 2013».- DNT er glad for å få den første nasjonale samhandlings-prisen for «Aktiv i 100». Vi har siden 2008 arbeidet målrettet for å bli en sterkere samfunnsaktør og flere av våre medlemsforeninger har i dag samarbeid med det offentlige for å bedre folkehelsa, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening.

•    Se filmen om Aktiv i 100

Gode resultater
Til nå er prosjektet i gang i Oslo og Bergen kommune og til sammen har prosjektet samlet 1300 deltakere.  Nasjonal prosjektleder fra DNT, Heidi Kristine Syrdahl Rustand, er stolt over resultatene i prosjektet.

- Deltakerundersøkelser viser at enkelte deltakere har gått fra ingen turer til flere turer i uken. Vi ønsker å inngå flere lignende samarbeidstiltak andre steder i landet, men forventer at det prioriteres forutsigbare ressurser videre. Det vil gjøre det mulig å tilrettelegge flere motivasjons-aktiviteter og turstier der folk bor, sier Syrdahl Rustand.

Prosjektet «Aktiv i 100» blir drevet med støtte fra Helsedirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning.

Årets Samhandlere er en ærespris opprettet av Stiftelsen Folkets Gave. Den deles årlig ut til den eller de som gjør seg spesielt bemerket i arbeidet med å oppnå samhandling i Helse-Norge til beste for pasienten/brukeren. I fjor gikk prisen «Årets samhandlere» til Aksjonskomiteen for rehabiliteringsordningen og gjenåpningen av bassengtreningen ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.
En typisk «Aktiv i 100» -tur går til et sted i nærområdet av der deltakerne bor og er ledet av en turleder fra Den Norske Turistforening.
En typisk «Aktiv i 100» -tur går til et sted i nærområdet av der deltakerne bor og er ledet av en turleder fra Den Norske Turistforening. Foto: Sindre Thoresen Lønnes
Stor effekt for den enkelte
- Deltakerundersøkelser viser at enkelte deltakere har gått fra ingen turer til flere turer i uken, sier nasjonal prosjektleder for Aktiv i 100, Heidi Kristine Syrdahl Rustand.  
Heidi Kristine Syrdahl Rustand
Heidi Kristine Syrdahl Rustand

Annonse