Alle vil til fjells i sommer

To glade badenymfer i Jotunheimen.
To glade badenymfer i Jotunheimen. Foto: Oline Horten

Turistforeningens hytter melder om rekordhøye besøkstall i sommer. Superværet og ønsket om en aktiv sommerferie trekker folk til fjells.

Flere av DNTs turisthytter har så langt hatt tidenes beste sommer. Totalt er det en vekst på 22%  i antall overnattingsdøgn på de betjente hyttene. Generalsekretær Kristin Krohn Devold gleder seg over at stadig flere oppdager Turistforeningshyttene. Lysten til å røre på seg i ferien er stor, og aktiv ferie er typisk norsk, hevder hun:

- Fjelltur som ferieform vinner stadig nye tilhengere. En årlig sommertur til fjells er blitt et like viktig ”must” som badeferien. En fjelltur må til for å bedre formen, og en sosial fjelltur med venner eller familie er svaret for stadig flere.

Solid økning i solskinn

De 43 betjente hyttene har så langt i sommer tatt i mot 63 116 overnattinger, det er nærmere 12 000 flere enn pr 1. august i fjor. Enkelte hytter har aldri hatt så mye besøk i juli som i år. Fannaråkhytta, vest i Jotunheimen noterte 966 overnattinger. Det tilsvarer en økning 50% sammenlignet med  2012, som også var et bra år. Hyttevert og brefører Runar Netland kan kunsten å ta det med ro når det er som travlest.

- Her på Fanaråken er det alltid god stemning! På det meste hadde vi 87 gjester som skulle fordeles på det som i utgangspunktet er 32 senger. Det gikk fint da vi tok i bruk alle muligheter, uthus, loft og personalbolig. Vi er en fin gjeng som jobber godt i lag og har det veldig trivelig. Det smitter over på gjestene, sier Netland.

Med eventyrlig utsikt over Jotunheimens stortopper og flere uker med sol har Fannaråken tiltrukket seg særlig mange unge og barnefamilier i år.
Med eventyrlig utsikt over Jotunheimens stortopper og flere uker med sol har Fannaråken tiltrukket seg særlig mange unge og barnefamilier i år. Foto: Helle Andresen

Flere andre hytter har også hatt en  solid økning. Hytta Liomseter i Huldreheimen, hadde en besøksvekst i juli på 78% sammenlignet med i fjor. Litlos inne på Hardangervidda har hatt en vekst på 47,4 % samme måned.

Overnattingstallene for de ulike fjellområdene pr 1.august (kun betjente hytter)

Trollheimen: 3963 overnattinger, + 28% sammenlignet med 1.08.2012.

Sylan: 1850 overnattinger, +7%

Tafjordfjella: 1361 overnattinger + 30%

Jotunheimen:  18 679 overnattinger + 3,5%

Breheimen: 1591, -7%

Huldreheimen: 1226 overnattinger, + 50%

Skarvheimen: 5857, + 21 %

Hardangervidda: 7718 overnattinger, + 2%

Rondane: 8511 overnattinger, + 4,5%

Lyseheiene: 8534 overnattinger, (har pt ikke tall fra i fjor)

Femundsmarka: 610 overnattinger, -30%

Tallene fra de 413 selvbetjente og ubetjente hyttene er foreløpig ikke samlet inn. Erfaringsvis sier likevel besøkstallene fra de betjente hyttene noe om tendensen på trafikken i fjellet.

Medlemsvekst 15. år på rad

Når medlemmene telles opp ved inngangen til august, kan DNT juble over nok en medlemsrekord. Det er nå 241 707 medlemmer, mot 237 479 til samme tid i fjor, en vekst på godt over 4000 medlemmer. Kristin Krohn Devold forteller at medlemsmassen har vokst med rundt 50 000 medlemmer de siste ti årene. En vedvarende medlemsvekst de siste 15 årene bekrefter at norsk turkultur aldri har stått sterkere, mener hun:

- Dette viser at vi har klart å få med oss enda flere på tur. Vi øker både blant barn, unge og de godt voksne, og har klart å skape aktiviteter som inspirerer mange.

FAKTA DEN NORSKE TURISTFORENING:
  • 246.011 medlemmer
  • 492 hytter i hele landet
  • 22 000 km merkede stier
  • 375 000 overnattingsdøgn i 2012
  • Mer enn 10 000 organiserte aktiviteter årlig
  • Egne tilbud for Barnas turlag, DNTung, DNT Fjellsport og DNT senior.
  • 502 872 dugnadstimer

Annonse