Selvforsynt med strøm fra sola 

To DNT-hytter har byttet ut støyende dieselaggregat med solcellepanel. Det vinner både miljøet og deg som skal på besøk på. 

Har du vært på en betjent hytte har du hørt det. Den høye duren fra aggregatet som gir varme til det våte turtøyet i tørkerommet, til leselampen i peisestua og til oppvaskmaskinen på kjøkkenet. Du har sikkert også kjent på lettelsen når klokka blir 23.00, aggregatet slås av, og roen senker seg.  

DNT har mer enn 20 betjente hytter i fjellet uten tilgang på strømnett. Ett av målene i DNTs strategi for de neste årene, er å etablere fornybare energiformer på hyttene. Det innebærer blant annet å erstatte dieselaggregat på hyttene med klimavennlig energi.  

I 2018 fikk Iungsdalshytta i Skarvheimen sitt eget mikrokraftverk, og det jobbes med å få til det samme på Skogadalsbøen i Jotunheimen. Og i sommer har det skjedd store ting både på Hardangervidda og i Ryfylkeheiene. Hyttene Rauhelleren og Stranddalen turisthytte satser for fullt på solenergi. 

Pilotprosjekt i DNT 

På Rauhelleren blir alle energiløsninger byttet ut med et komplett miljøvennlig alternativ. Hytta er «kledd» med solceller på både vegger og tak. Det er et pilotprosjekt både innad i DNT, men også eksternt, da det aldri har blitt gjort en så omfattende omlegging på denne måten, så langt til fjells og uten tilknytning til strømnettet. Derfor har prosjektet også fått støtte fra ENOVA.  
  
–380 kvadratmeter med solcelleanlegg er nå oppe på tak og fasader. I tillegg blir det ca 200 kwh med batterier, som skal lades via solcellepanelene. Disse batteriene skal kunne forsyne hytta med strøm gjennom et helt døgn, sier Simon Torgersen i DNT Drammen, som eier og driver hytta.  

Frem til nå har 95 prosent av energien som har blitt brukt på Rauhelleren kommet fra aggregat og oljefyr. Løsningene som nå er utviklet vil kunne redusere dette til 10 prosent, eller mindre. I tillegg til stor reduksjon i utslipp av eksos fra ca. 16.000 liter diesel i året, vil den nye løsningen på Rauhelleren også redusere risiko for utslipp fra transport av disel til hytta.  

 –  Det som er unikt her, er at det er utviklet helhetlige løsninger med kombinasjon av solceller, batteripakke, solfangere og rentbrennende vedkjele som også kan brenne avfall. Kombinert med termiske lagertanker og avanserte styresystemer skal det være mulig å fase ut nesten all bruk av fossil energi. Fordi all drift av hyttene er i den lyse delen av året, vil både solceller og solfanger for termisk energi være ekstra effektive. 

–  I neste fase vil vi se på energisparende tiltak for å spare strøm. Om vi får det slik vi drømmer om, vil Rauhelleren bli en såkalt "smarthytte", sier Simon Torgersen i DNT Drammen.  

Bytter ut torvtak med solceller 

Sørvest for Rauhelleren, ligger Stranddalen Turisthytte i Suldal. Siden juni i år har både gjester og vertskap nytt godt av omleggingen fra fossil energi til solenergi. Elektrisitet blir lagret ved bruk av en stor batteribank og varme lagret i form av en varmtvannstank. 

–Vi har lagt vekt på en enkel løsning ved bruk av komponenter som er standard hyllevare, slik at vi vet at det virker. På den måten reduserer vi risikoen for brudd i driften og høye driftskostnader, sier daglig leder i Stavanger Turistforening, Preben Falck. 

Frem til i sommer har Stranddalen vært forsynt med energi fra to dieselaggregat. Det ene har kjørt kontinuerlig i sesong, mens det andre har vært i bruk ved topper i forbruket. Aggregatene har brukt 5500 liter diesel og 500 kg propan hver sesong. Dette er det nå slutt på.  

Skal redusere og endre forbruket 

I tillegg til solstrømanlegget er det også installert et moderne dieselaggregat med automatikk og mulighet til å kjøre på biodiesel, til bruk i de periodene det ikke er tilstrekkelig lading med sol. 

–Også her har vi et mål om å fase ut dieselforbruket, vi skal derfor jobbe videre med anlegget og vår egen drift for å redusere forbruket og få det så lavt som mulig, forteller Falck. 

Gjestene spiller også en viktig rolle for å redusere strømforbruket og tilpasse det til produksjonen av solstrøm.  

– Her er vi avhengig av hjelp fra fjellfolket. Når det er lite sol trenger vi hjelp til å spare på strømmen. Om du kan ta en rask dusj i stedet for en lang etter turen vil det ha mye å si, sier Falck.  

To verdifulle erfaringer 

Der systemet på Rauhelleren er unikt og tilpasset hytta spesielt, er Stranddalens oppsett baserer seg på teknologi og løsninger som alt finnes. For DNT som helhet er prosjektene gull verdt for å nå målet om å fase ut fossil energi på hyttene. 

– Med disse to ulike løsningene, får vil vi få verdifulle erfaringer vi skal høste av. Det er utrolig gøy og imponerende hvordan Stavanger Turistforening og DNT Drammen har gått på og stått i bresjen for denne omstillingen. Om man kan få et så ambisiøst prosjekt som dette til så langt til fjells, er det mulig å få dette til andre steder, vi håper flere lar seg inspirere, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.  

Takk til NorgesGruppen og Sandnes Sparebank for et godt samarbeid og rause bidrag.  

Fornøyd vertskap ved Rauhelleren på Hardangervidda, Hans Olav Lægreid
Fornøyd vertskap ved Rauhelleren på Hardangervidda, Hans Olav Lægreid Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 29. august 2020