By og land – hand i hand!

Generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang
Generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang Foto: André Marton Pedersen

Nordmenn i norsk natur viser i all hovedsak godt turvett, skriver generalseketær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang. 

19. juli hadde NRK Ytring en kronikk på trykk under tittelen "Fjols til fjells" hvor sauebonde Marianne Dolpen skrev at allemannsretten har gått til hodet på folk. Her kan du lese generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvangs tilsvar.

Marianne Dolpen ønsker sikkert å sette ting på spissen for å få frem et poeng. Men å kategorisere nordmenn i norsk natur som fjols er faktisk ikke riktig. Nordmenn i norsk natur viser i all hovedsak godt turvett og de forvalter allemannsrettenene med den forpliktelsen som ligger i allemannspliktene.

De eneste to tingene du skal legge igjen etter deg i naturen, er ett takk og ingenting. En slik sporløs ferdsel er avgjørende for at naturen skal være like fin for de som kommer etter deg, og for at vi som turfolk ikke skal være til sjenanse for grunneiere eller de som lever av naturen vi ferdes i. 

Vår erfaring er nettopp at de aller fleste oppføre seg bra. Men det er mange nye ute på tur i år. Skal vi lykkes med å få disse til å fortsette med friluftsliv og Norge som feriealternativ, må vi hjelpe dem til å lykkes. Det er ikke ondskap som gjør at folk gjør feil. Det er fordi de ikke har kunnskap om det som er riktig å gjøre. Vi som bruker naturen ofte – har lært oss sporløs ferdsel og å vise hensyn både til naturen, andre turfolk og de som bor der. For de som forsøker ting for første gang er det ikke alltid like åpenbart hvordan det gjøres. Men da må vi heller opplyse hverandre og lære det bort. Sånn at vi kan gjøre det Dolpen etterlyser; ta vare på naturen – sammen!   

At mange nye har funnet veien ut i friluftslivet er supert. Er det en ting vi trenger mer av i et lavutslippssamfunn er det nettopp friluftsliv. Vi vet alle at vi både må reise og forbruke mindre i fremtiden. Da er en tur ut i nærnaturen et godt alternativ for ferie og fritid. I tillegg er det en tilleggsverdi i å bruke mer tid i naturen. Vi tror at de fleste som tar turen ut blir glad i naturen. Og det du er glad i – ja det tar du også vare på. Så derfor er det verdifullt at folk kommer seg enda mer ut. Ikke mindre. Om enn flere på tur skaper noen utfordringer. I samarbeid med Miljødirektoratet og mange andre friluftsorganisasjoner laget vi derfor denne sommeren egne turvettregler. Her minner vi folk om god oppførsel. På en enkel måte. De finner du her: https://www.dnt.no/turvett/  

Friluftslivet i Norge er helt avhengig av et godt forhold til grunneierne. Men grunneierne er også helt avhengig av at folk er glad i naturen og vil delta i å ta vare på både naturen og landbruksnæringen. Lykkes vi med det vil folk spise norsk sau og lam fordi de vet at uten sau gror Norge igjen. Lykkes vi med det vil folk huske å lukke grinda. Fordi de vet at bonden som har kyrne sine på beitet er den som gjør at vi kan gå akkurat der vi går. 

Men alt er ikke rosenrødt. Da hadde nok ikke grunneier og sauebonde Dolpen tatt seg tid til å skrive denne kronikken. Det er selvfølgelig også folk som ikke viser hensyn og som opptrer uansvarlig. Mitt poeng er at dette er et lite mindretall. Og det er mulig å ordne opp i det – uten å begrense folks mulighet til å ta turen ut. For det første må vi snakke sammen. Vi har for eksempel en god dialog og skriftlige avtaler med grunneiere før vi merker og skilter turruter. Videre må vi fortsette å bygge en god ferdselskultur. Sammen. 

Det er et spesielt år i år. Aldri har det blitt solgt mer telt og friluftslivsutstyr. Det betyr også dessverre at noen har satt opp teltet i områder de ikke skal – eller at for mange slår seg til ved en strand flere dager enn de skal. God skilting og god veiledning er viktig for å unngå slike situasjoner. For å hjelpe folk ta gode valg er gode digitale turplanleggere nyttig. Vi, Friluftsrådene og Statskog har www.ut.no som vår viktigste kanal for planlegging og inspirasjon. Her er alle hjertelig velkommen med sin informasjon.   

Marianne Dolpen starter sin kronikk med å spørre om ikke de som trenger hjelp skal måtte betale for redning selv. Det syns vi i DNT er en skikkelig dårlig idé. Vi støtter den modellen vi har for redningstjenesten i Norge - og at hjelpen er gratis. Hovedredningssentralen sier at det tross alt er bedre å ringe en gang for mye, eller en gang for lite. Det er de profesjonelle som må og vil vurdere om og når de skal rykke ut.

Noen utfartsmål har stort besøk, slik som Romsdalseggen, Besseggen, Prekestolen mfl. Disse stedene har også tatt ansvar for det gjennom å lage gode strategier for besøksforvaltningen. Dette er nødvendig en del steder, men fratar ikke folk å ta ansvar for egen turplanlegging og sikkerhet. Det er viktig at vi sammen hjelper hverandre, så vi ikke ender opp som fjols til fjells, men snarere at vi tar vare på hverandre gjennom dialog og læring. Og det er nettopp dette vi i DNT arbeider for gjennom vårt fokus på allemannspliktene.

God tur