Milliongave til kystsatsning

Kajakktilbudet på Sørenga i Oslo er veldig populært.
Kajakktilbudet på Sørenga i Oslo er veldig populært. Foto: Marius Dalseg Sætre

Interessen for kystfriluftsliv øker. Nå får DNT 21,7 millioner kroner til utvikling av et friluftstilbud for alle ved Oslofjorden.  

-Vi ønsker å sikre tilgang til fjorden for alle og ta den i bruk som et viktig friluftsområde. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å rekruttere nye generasjoner og nye grupper til kystnære friluftsopplevelser, sier daglig leder i DNT Oslo og omegn, Henning Wikborg.  

Enorm etterspørsel 

DNTs tilbud er veldig mye mer enn bare hytter på fjellet og i skogen. Du kan overnatte på hytter og fyr fra Oslofjorden til kysten av Bodø, og disse blir stadig mer kjent. 

- Særlig i sommer har etterspørselen etter kysthytter og fyr eksplodert. Både overnattingstilbudet og kajakkurs - og turer er veldig populære. Mange kysthytter er allerede fullbooket for sommeren, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang. 

Stadig flere får øynene opp for fyrferie. Her fra Torungen fyr ved Arendal.
Stadig flere får øynene opp for fyrferie. Her fra Torungen fyr ved Arendal. Foto: Marius Dalseg Sætre

Når nye grupper 

Bare i Oslo er det de siste årene bygget opp et stort tilbud, der Friluftshuset på Sørenga er etablert som landets største kajakksenter og Breivoll gård ved sjøkanten i Ås har utviklet seg til å bli et populært utfartssted og friluftsområde for lokalbefolkningen.  

- Disse stedene har vist oss at vi kan treffer grupper vi ikke har nådd ut til tidligere, og da særlig de yngre. Målet er å skape nye og inkluderende arenaer for friluftsliv og frivillighet langs hele fjorden, sier Henning Wikborg i DNT Oslo og Omegn.  

En friluftsarena midt i byen 

Pengegaven fra Sparebankstiftelsen skal brukes i tett samarbeid med aktører som Padleforbundet, Oslofjorden Friluftsråd og berørte kommuner for å sikre best mulig utnyttelse for flest mulig innbyggere.  

DNT Oslo og Omegn har blant annet startet arbeidet med å restaurere og skape et aktivitetssted på Gressholmen, med kajakkanlegg og robåter.  

- Oslofjorden er en fantastisk friluftsarena midt i det tettest befolkede området i Norge. Derfor er det viktig å åpne den opp og tilgjengeliggjøre den for enda flere, sier Henning Wikborg. 

På Gressholmen i Oslo etableres et nærfriluftsanlegg for byens innbyggere.
På Gressholmen i Oslo etableres et nærfriluftsanlegg for byens innbyggere. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Annonse