Fortsatt bekymret for norsk natur og friluftslivsverdier ​​​​​​​

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

- Det er lovende signaler i det regjeringen kommer med. Men myndighetene må gjøre fagre ord om til faktisk politikk. Hvis ikke fortsetter nedbyggingen av natur, og DNT må si nei til all videre utbygging på land, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.  

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen om det nye konsesjonssystemet for vindkraft på land.  

- Dette er bedre enn forventet, og utvilsomt en forbedring av dagens konsesjonsregime. Men meldingen er for utydelig på hvordan vi faktisk skal hindre videre nedbygging av natur. Videre utbygging av vindkraft på land må ikke skje i områder med verdifull natur og og viktige friluftsverdier, sier Hanasand.

Fornøyd med å ha blitt hørt 

DNT har jobbet med vindkraftspørsmålet i en årrekke, og har spilt inn en rekke forslag til endringer i konsesjonssystemet. Organisasjonen mener blant annet at vi må ta langt sterkere hensyn til natur- og friluftslivsverdier, at miljøforvaltningen må få en formell rolle i konsesjonsbehandling, og at sivilsamfunnet i større grad må involveres. 

-Vi må få på plass mye strengere krav til konsekvensutredninger, og helt tydelige kriterier for hvilke områder som er uaktuelle for vindindustri. Vi ser med stor interesse at stadig flere partier på Stortinget sier at de ønsker endringer som er i tråd med det vi i DNT lenge har argumentert for. Tiden er overmoden for å få på plass en vindkraftpolitikk som tar mye større hensyn til natur, landskap og friluftsinteresser. Det må myndighetene levere på, og vi skal gjøre alt vi kan for at de gjør det, sier Hanasand.   

Vi vil følge Stortingets behandling tett 

Det er nå flertall på Stortinget for å gjennomgå gitte konsesjoner og stanse de som er gitt på feil grunnlag. Det er også flertall for å stanse tildeling av nye konsesjoner til meldingen er ferdig behandlet. DNT har jobbet for dette lenge.   

- Det er bra at det nå er flertall for en slik gjennomgang, men det er viktig at man også går gjennom om kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene, og ikke bare ser på jusen.  

DNTs styreleder er videre bekymret over hvordan vindkraftdebatten har utviklet seg.  

- Deler av retorikken er helt uakseptabel, og vi har alle et ansvar for å få den inn på riktig spor. Men vi må ikke glemme grunnen til at vi har havnet her. Det skyldes et utdatert konsesjonssystem som ikke tar nok hensyn til natur. Politikerne må gjerne være forarget over debattklimaet – det er vi også – men de sitter selv med løsningen. De må gripe den unike muligheten de har til å levere en ny og kraftig forbedret vindkraftpolitikk. Vi ønsker fortsatt å bidra til det, men da må vi se en helt annen vilje til å stanse naturødeleggelsene, sier Hanasand.  

Du kan lese DNTs innspill til stortingsmeldingen om vindkraft her 

DNTs høringsinnspill til Nasjonal ramme for vindkraft kan leses her. 

Se også våre temasider om vindkraft        

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 19. juni 2020