Friluftsliv er en viktig nøkkel

Friluftsliv er en aktivitetsform mange trives med, hele 78 % av befolkningen oppgir at de går fotturer i skogen eller på fjellet. Det er også den aktiviteten vi vil gjøre mer av.
Friluftsliv er en aktivitetsform mange trives med, hele 78 % av befolkningen oppgir at de går fotturer i skogen eller på fjellet. Det er også den aktiviteten vi vil gjøre mer av. Foto: Marius Daleg Sætre

Friluftslivet er noe av det viktigste for å bedre folks fysiske og psykiske helse, det ble vektlagt da regjeringen la frem «Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029».    

Regjeringen trakk frem nærmiljø- og hverdagstilbudet som friluftslivet representerer som noe av det viktigste for å bedre folks fysiske og psykiske helse, da de la frem «Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029».    

-Det er gledelig. Hovedgevinsten i handlingsplanen er at vi ser en samlet oversikt over den nasjonale politikken på området. 12 departement har vært involvert i utviklingen, og for oss vil dette være et nyttig virkemiddel når vi har kontakt med myndighetene for å følge opp tiltakene, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.  

Frivillighetens rolle bør løftes frem 
Handlingsplanen henvender seg til statlige sektorer med ansvar og virkemidler for å utvikle et aktivitetsvennlig samfunn. Planen peker på kommunene, fylkeskommunene, sivilsamfunn, frivillig og privat sektor som sentrale aktører i arbeidet med å nå målene.
​​​​​​​  
-Å være mer fysisk aktive i nærmiljøet er den aktiviteten flest oppgir at de kan tenke seg å gjøre mer av. Frivillige organisasjoner er viktige tilretteleggere for nettopp slik aktivitet.  Vi mener den nye handlingsplanen med fordel kunne styrket og løftet frivillighetens rolle i sterkere grad, kommenterer Solvang.  

Frivillighet er folkehelse 
Frivilligheten bidrar til stor aktivitet, den skaper tilhørighet, fremmer helse og bygger demokrati. De frivillige organisasjonene, ofte i samspill med barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, er viktige for å introdusere barn og unge for aktivitet og friluftsliv.   
-En sentral del av folkehelsesatsingen derfor bør være å styrke frivillighetens mulighet til å bidra til inkluderende og meningsfulle aktiviteter for flere, sier Solvang  

Fysisk aktivetet i skolen vektlegges 
DNT er også positive til at regjeringen understreker de positive effektene av fysisk aktivitet i skoletiden har på elevenes fysiske og psykiske helse.  

- Det er bra at fysisk aktivitet anerkjennes som et viktig element i skolen både med tanke på helse og skoleprestasjoner i mye større grad enn tidligere, det har DNT og mange aktører jobet for å fremme lenge, kommenterer Solvang.   

Dag Terje Klarp Solvang her sammen med frivillig ildsjel og styreleder i Sogn og Fjordane Turlag, Siv Merete Stadheim, og Marie Sørum, prosjektleder barn og unge.
Dag Terje Klarp Solvang her sammen med frivillig ildsjel og styreleder i Sogn og Fjordane Turlag, Siv Merete Stadheim, og Marie Sørum, prosjektleder barn og unge. Foto: Astrid Kalstveit

Annonse