Gi oss grønnere vannkraft

Foto: Elin Hansson

Vannkraft må bli mer naturvennlig for å fortsatt kunne kalles grønn. Tina Bru og Sveinung Rotevatn har løsningene, så hva venter dere på?

I hver krik og krok av landet jobbes det med å bedre vannmiljøet. Men planene for regional vannforvaltning blir ikke bedre enn rammene i de nasjonale føringene. Da regjeringen gav nye nasjonale føringer for vannforvaltningen i fjor, hoppet de over vannkraftsektoren, som har meget stor påvirkning på norsk vassdragsnatur.

På 1980-tallet tok myndighetene, riktig nok etter hardt press, noen moderniseringsgrep i våre regulerte vassdrag, og det ble stilt miljøkrav til nye vannkraftverk. Men kravene gjaldt ikke allerede eksisterende kraftverk. Da Norge innførte vanndirektivet fikk vi nok en sjanse til å rydde opp i utdaterte vannkraftkonsesjoner, men regjeringen nøler.

Vi mener at de kraftigst påvirkede vassdragene, som på lange strekninger kan være helt eller delvis tørrlagt, må få mer ambisiøse miljømål. For å oppnå vassdragets økologiske potensial, må moderne vannkraft driftes mer i pakt med naturen og flere elver må få noe vann tilbake. I tillegg må regjeringen sørge for at alle konsesjoner får inn moderne miljøkrav.

Nå går vi inn i FNs tiår for restaurering av økosystemer. Modernisering av gamle konsesjoner kan være med på å gi flere av våre elver livet tilbake. Dette ville ifølge myndighetenes egen gjennomgang også være samfunnsøkonomisk lønnsomt for mange av dem.

I tillegg finnes et uvisst antall gamle vannkraftverk som driver helt uten konsesjon. Stortinget har bedt om at de kartlegges, men ingenting skjer. Hvorfor omfatter ikke regjeringens moderniseringsiver gamle, naturfiendtlige vannkraftinstallasjoner? 

Vannkraften må bli mer naturvennlig hvis den skal kunne kalles «fornybar og grønn». Takket være mye god forskning vet vi at det er mulig – nå er det opp til statsrådene å få det til. Tina Bru og Sveinung Rotevatn må gi oss grønnere vannkraft ved å stille oppdaterte miljøkrav til vannkraftsektoren - nå.

Christian Steel, Generalsekretær i Sabima
Eldar Berli, Generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hans Erik Lerkelund, Fagsjef i Norsk Friluftsliv
Karoline Andaur, Generalsekretær i WWF Verdens Naturfond
Arnodd Håpnes, Fagleder i Naturvernforbundet
Dag Terje Klarp Solvang, Generalsekretær i Den Norske Turistforening

Les brevene sendt til Olje- og energidepertamentet og Klima- og miljødepartementet her. 

Annonse