Glade for regjeringens krisepakke

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett legger opp til at Turistforeningen (DNT) kan få dekket deler av det økonomiske tapet som virusutbruddet har påført organisasjonen.

– Dette er vi både glade og takknemlige for. Denne krisepakken er helt avgjørende for oss, og gjør at vi kan komme oss gjennom krisen uten at det får dramatiske konsekvenser for turtilbudet i Norge, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.   

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett (RNB) går regjeringen inn for at kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett endres til å kompensere for bortfall av flere typer inntekter og flere typer arrangementer, blant annet inntekter fra utleie av organisasjonseide bygninger og anlegg.

– Vi har spilt inn til regjeringen og Kulturdepartementet at det er de tapte inntektene fra driften av våre 550 hytter som har størst konsekvenser for medlemsforeningene i DNT. I tiltakspakkene som allerede er lansert falt DNT mellom to stoler. Nå legger regjeringen opp til en ordning som kompenserer den delen av vår virksomhet som er mest kritisk, og hvor vi opplever de største tapene, sier Solvang. 

Bidrar til naturopplevelser

Det koster DNT ca. 180 millioner kroner i året å holde hytte- og rutetilbudet åpent. Virksomheten er svært sesongavhengig, og inntektene til drift og vedlikehold skapes i all hovedsak i påsken og gjennom sommermånedene.

– Alle våre inntekter brukes til å opprettholde et unikt felles tilbud med lange og stolte tradisjoner i Norge.  Den nye tiltakspakken som regjeringen foreslår vil kunne hjelpe medlemsforeningene med å komme gjennom en svært kritisk periode, og vi har klare forventinger til at Stortinget følger opp. Nå gjør vi alt vi kan for å åpne opp igjen tilbudet vårt på en måte som samsvarer med rådene fra helsemyndighetene. Da kan vi bidra til at så mange som mulig får en aktiv sommerferie med flotte naturopplevelser, sier Solvang. 

Foto: Andrè Marton Pedersen og Heidi Reisegg Endal

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 12. mai 2020