Dronningsetra realiseres på alternativ tomt

DNT Gudbrandsdalen har besluttet å finne en alternativ tomt for Dronningsetra. 

– Vi har alle godkjenninger på plass for å bygge på den tomta som ble valgt ut i 2016. Byggesaken har vært behandlet i offentlige organer i flere runder, og den har vært på flere høringer. Senest for noen uker siden bekreftet Fylkesmannen at alt i saken har vært gjort etter boka, bekrefter styreleder i DNT Gudbrandsdalen, Magnar Bratlien.

Alternativ tomt

Styret i DNT Gudbrandsdalen har likevel bestemt at de nå går i gang med å se på alternative tomter, i første omgang i dialog med Statskog. 

–Vi har søkt å ha god dialog med alle interessenter, men motstanden mot plasseringen av hytta har vært vedvarende fra en gruppe, derfor mener vi det klokeste er å finne en ny tomt, sier Bratlien.

–Det viktigste for oss har hele tiden vært å få på plass en DNT-hytte, og styrke friluftstilbudet i Gudbrandsdalen, samt muligheter for økt aktivitet i og rundt Skåbu. Vi har fått veldig tydelige signaler – fra myndigheter, lokalbefolkning og næringsliv – om at motstanden det opprinnelige prosjektet har møtt ikke må føre til at hytteplanene legges på is. Det er vi glade for, samstemmer også daglig leder i lokalforeningen, Therese Hvattum Heramb.

Positivt prosjekt

–Vi ser nå fram til å fortsette prosjektet på en annen tomt, forteller Heramb. Dette vil bety utsettelse for byggestart, men gjennom god dialog håper foreningen på en rask saksbehandling.

–Dette gjør vi etter en helhetsvurdering. Vår ambisjon er å få til et positivt prosjekt der alle som er glade i naturopplevelser skal føle seg velkomne. Vi har lyttet til innspillene som har kommet, og håper alle er med oss på laget for å få realisert Dronningsetra på en ny tomt, sier Therese Hvattum Heramb.

Fakta om prosjektet

Høsten 2019, halvannet år etter at høringsfristen var ute, kom det flere protester mot bygging av hytta, i form av klager på Nord-Fron kommunes behandling av saken. Kommunen har behandlet disse og avvist klagene. Fylkesmannen i Innlandet har hatt saken til ny behandling, og tok stilling til at avvisningsvedtaket fra kommunen er gyldig.

Foto: Monica Hägglund Langen og Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 30. april 2020