DNT søker ny kommunikasjonssjef

Vil du vise veien videre for DNT?
Vil du vise veien videre for DNT? Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Bli med og skap naturopplevelser for livet i det som er en av Norges morsomste kommunikasjonsjobber.

Kommunikasjonssjef leder 13 dyktige medarbeidere i DNTs kommunikasjonsavdeling og er en sterk pådriver i arbeidet med å utvikle organisasjonen som helhet i nært samarbeid med øvrig ledergruppe og 57 sterke og selvstendige medlemsforeninger. DNT driver et utstrakt kommunikasjonsarbeid overfor media, egne digitale og trykte kanaler og en sentral serviceenhet for hele organisasjonen. 

Godt lederskap er nøkkelen til en avdeling som går samlet mot målet. Vi ønsker en erfaren og trygg leder som med genuint engasjement støtter og utvikler organisasjonen ved å lede og legge til rette for at kommunikasjonsavdelingen blir en ressurs for hele DNT. Evne til å jobbe strategisk og analytisk med kommunikasjon er viktig.

Solid fagkompetanse og erfaring med strategisk kommunikasjonsledelse er vesentlig. Du må ha kompetanse til å lede og utvikle kommunikasjonsarbeidet i alle kanaler; web, mobil, papir, radio og TV. Et solid og relevant personlig nettverk er nyttig.

Samfunnsengasjementet ditt må være ekte og drivende. Din energi skal inspirere og motivere til helhetlig kommunikasjon av DNTs verdigrunnlag og tilbud. Friluftsliv, naturforvaltning og folkehelse er viktig for deg. Du har meget god formidlingsevne og et ønske om å ta plass i samfunnsdebatten.

Våre verdier er ditt kart på vei mot viktige mål. Vi setter vår lit til deg som kommunikator og strateg. Bli en veiviser!

Kontakt vår partner Baard Storsveen i rekrutteringsselskapet 79°S på e-post bs@79s.no, mobil 413 18 700, eller send din søknad på e-post lederskap@79s.no. Merk søknaden med "Kommunikasjonssjef DNT".

Alle henvendelser blir behandlet med fortrolighet. 

Søknadsfrist: 19. august

Annonse