Endelig klart for nye DNT-turer

Foto: Marius Dalseg Sætre

Fra 1. mai starter flere av DNTs medlemsforeninger opp med turer og aktiviteter igjen. 

- Vi er veldig glade for å annonsere at vi så smått starter opp igjen med fellesturer etter 1. mai. I krisetider blir luftepausene ute i naturen enda viktigere for folk, og vi i DNT kjenner på ansvaret for å bidra til at folk kommer seg ut. Samtidig er det viktig for oss at alle føler seg trygge på turene våre, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang. 

Trygge turer 

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet en egen smittevernplan for aktiviteter. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. I tillegg er det etablert rutiner for hva turleder og deltaker skal gjøre om de føler seg syke på tur. DNT har innført krav om påmelding på alle turer i forkant av turen, ikke ved oppmøte. Dette er nytt for mange av turene.

- I sommer er det viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter. Det er veldig viktig for oss at dette skal være trygt for alle involverte. Følger vi planene, er smittefaren liten. Det vi legger opp til er helt i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Endrer myndighetene sine anbefalinger, følger vi etter, sier Klarp Solvang.    

Foto: André Marton Pedersen

Mindre grupper, god avstand 

Den største endringen i turtilbudet er at turene blir satt opp med færre deltakere. Basisgruppen du er på tur med, vil bestå av 20  personer inkludert turleder. Alle som ikke tilhører samme husstand må sørge for å holde 1 meters avstand.    

- Dette er en ny situasjon for alle. Hvordan det vil se ut om en måned eller to, er umulig å spå. Men de retningslinjene vi nå har laget tar høyde for situasjonen slik den er i dag, og tilpasse etter hvert, sier Klarp Solvang.  

Vil bidra til en god sommer

Etter at regjeringen 12. mars beordret alle om å holde seg hjemme for å hindre koronasmitte, valgte DNT å fraråde bruk av alle hyttene og avlyse alt av turer og aktiviteter frem til 1. mai. Det har vært en tøff tid for både medlemsforeninger og hyttevertskap. Nå håper DNT at de kan bidra til at nordmenn får en god og opplevelsesrik sommer på ferie i eget land.  

- Nå åpnes landet forsiktig opp, men våren, sommeren og sannsynligvis høsten skal vi tilbringe her til lands. Vi må få i gang samfunnshjulene, og folk trenger å få lufta hode og kropp. DNT har et ansvar for å bidra til det. Samtidig betyr det mye for DNT-familien at vi kan åpne tilbudet gradvis fremover. Dette trenger både vi og medlemmene våre, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang. 

Foto: Marius Dalseg Sætre

DISSE REGLENE GJELDER 

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

  • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.  

  • Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 

  • Alle turer og aktiviteter skal ha påmelding i forkant, med registrering av navn og kontaktinformasjon. For alle arrangører av offentlige arrangement stilles det strenge krav til sporbarhet ved et eventuelt smitteutbrudd, og en mer løslig registrering på oppmøtestedet er derfor ikke tilstrekkelig. Gjennom krav til påmelding holder vi også kontroll på gruppestørrelsen. Ved oppstart av turen/aktiviteten gjennomføres opprop.

Antall deltakere og avstand: 

  • Alle som ikke tilhører samme husstand, skal holde minimum en meter avstand.

  • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere. 

  • En vanlig turgruppe skal ikke bestå av flere enn maks 20 personer inkludert turleder.  

  • I noen tilfeller inviterer vi til større arrangement med opptil 50 deltakere. Dette skal da foregår på et offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre, og der vi er en ansvarlig arrangør.

Mat og utstyr 

  • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr, inkludert antibac og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.

  • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke, om ikke annen informasjon er gitt.

  • I den grad det trengs biltransport må kravet om 1 meter avstand overholdes og det er særlig viktig at generelle hygieneråd blir fulgt. Passasjerantallet tilpasses da størrelsen på bilen. Der det benyttes kollektiv transport, bør DNTs medlemsforeninger sikre at dette ikke belaster tidspunktet for nytte- og arbeidsreiser.

Ditt medlemskap betyr mye

Et medlemskap i DNT har aldri vært mer verdt. Det går med på å sikre at hytte og rutetilbudet fortsatt er der når vi har kommet oss igjennom disse utfordrende tidene.​​​​​​​ DNT har 550 hytter og over 22 000 km med merket sti over hele landet, og det er mange muligheter for en spennende og opplevelsesrik sommer i Norge.

Annonse