- Kutt moms på reparasjon og utleie!

Skjermdump av engasjerte DNT - ungere fra landsmøtet i helgen.
Skjermdump av engasjerte DNT - ungere fra landsmøtet i helgen.

DNT ungs landsmøte ber regjeringen innføre nullmoms på reparasjons- og utleietjenester av klær, tur- og sportsutstyr. 

Lørdag 18. april møttes 77 deltakere fra DNT ung-grupper over hele landet til digitalt landsmøte. Deltakerene representerte 21 av DNTs 57 foreninger. Det er 32. gangen DNT ung avholder landsmøte, og historiens første digitale. 

– Årets viktigste saker var valg av medlemmer til landsstyret og valgkomiteen, resolusjon og DNT ungs prioriterte oppgaver for 2020. Digital gjennomføring av landsmøtet fungerte godt, men flere av deltakerne ytret at de gleder seg til vi alle kan møtes fysisk igjen. Jeg er veldig takknemlig for at så mange frivillige DNT ungere møtte opp og bidro med sin stemme, det var avgjørende for å få til et godt møte! sier Henrikke Ulvund, rådgiver for DNT ung. 


  DNT ungs resolusjon:

  Fiks alt, alltid – JA til billigere reparasjons- og utleietjenester 

  Klimaspørsmålet har aldri vært viktigere og stadig flere er opptatt av å skape en forandring som bidrar til det grønne skiftet og dermed en sirkulær økonomi. Nordmenn ønsker å reparere mer, men mange hindres av at det er for dyrt. Hvis sålen på fjellskoen løsner kan det være billigere å kjøpe et nytt par, fremfor å sende det til reparasjon. Vi vet flere av våre medlemmer vil ha slutt på utstyrshysteriet og ønsker et større fokus på gjenbruk. Nullmoms på reparasjon- og utleietjenester vil være et steg i riktig retning. Det kan lede oss vekk fra et bruk-og-kast-samfunn og over til et mer holdbart og bærekraftig samfunn.  

  Hvordan påvirker våre forbruksvaner miljøet?  

  60 til 80 prosent av miljøpåvirkningen på planeten kommer fra forbruk i våre husholdninger1. Hele 80 prosent av CO2-utslippene fra husholdningenes forbruk kommer fra produksjon av forbruksvarer som vi kjøper. Med andre ord vil en endring av våre forbruksvaner gi mulighet for en stor og positiv effekt på klima og miljø, blant annet ved at utslippene fra produksjon reduseres. For å redusere vårt miljøavtrykk må norske politikere gå foran som gode eksempler og øke satsningen på tiltak som vil redusere befolkningens forbruk. 

  Nullmoms på reparasjons- og utleietjenester vil gjøre det mer lønnsomt å ta bærekraftige valg. Det blir billigere å reparere fremfor å kjøpe nytt, samt billigere å leie enn å eie. Begge deler vil være bra for miljøet og danne et bedre næringsgrunnlag for reparasjons- og utleietjenester.  

  Under fjorårets klimatoppmøte sa FNs generalsekretær at verden beveger seg mot "Point of no return". Allerede i 2017 innførte Sverige halvert moms på reparasjon av enkelte typer produkter som klær, sko og sykler2. Nå må Norge se nye muligheter for å bidra til det grønne skiftet. DNT ung krever at regjeringen innfører fullt fritak for moms på reparasjons- og utleietjenester av klær, tur- og sportsutstyr i løpet av neste stortingsperiode.  

  DNT ung vil:    

  • At regjeringen innfører nullmoms på reparasjons- og utleietjenester av klær, tur- og sportsutstyr 

  • Påvirke organisasjoner og aktuelle aktører til å bli med på et større opprop for å få norske politikere til å innføre flere klima- og miljøinsentiver 

  • Inspirere store og små aktører til å tilby utleie og reparasjon i større grad enn i dag   

  • Oppfordre til å skape et nytt og bærekraftig lokalt næringsliv, med ekspertise på reparasjon 


  DNT ung ber om at regjeringen innfører nullmoms på reparasjons- og utleietjenester av klær, tur- og sportsutstyr.
  DNT ung ber om at regjeringen innfører nullmoms på reparasjons- og utleietjenester av klær, tur- og sportsutstyr.


  Veiviser - og frivilligpris

  Priser er også en viktig del av landsmøtet. Vinneren av årets Veiviserpris gikk til DNT ung Drammen. I grunngivelsen står det blant annet:

  "De ville ut av byen med sine aktiviteter og ønsket å ha sin egen møteplass. I 2018 tok daværende styreleder initiativ til å starte et prosjekt med mål om å få til en egen DNT ung-hytte. Det var ikke lenger nok å arrangere sy- og byttekvelder på lokallagets kontor, de ville ha sin egen møteplass. Gruppa fant ei gammel og slitt hytte og tok kontakt med kommunen for å få lov til å leie og restaurere hytta."

  – Styret i DNT ung opprettet ei arbeidsgruppe og prosjektet har nå gått fra å være et oppussingsprosjekt til å bli et byggeprosjekt, med en arkitekt med på laget. Det er søkt om eksterne midler og tillatelse til å bygge. Vi i landsstyret har stor tro på prosjektet og ønsker DNT ung Drammen lykke til videre i arbeidet om å skape et flaggskip for unge friluftslivsentusiaster i lokalmiljøet, sier leder av DNT ung, Markus Malmin. 

  Hyllest av frivillige Madeleine

  Hvert år deler DNT ung ut pris til en frivillig som har utmerket seg det siste året. I år gikk prisen til Madeleine Thiis Vestrheim i DNT ung Telemark. Thiis Vestrheim har vært aktiv i DNT ung i en årrekke som turleder, dugnader og i tillegg har hun vært leder av to ulike DNT ung-grupper. 

  –Hennes engasjement for folkehelse og inkludering er inspirerende, samtidig som det er to utrolige viktige samfunnsoppgaver som vi i DNT ung må jobbe videre med i årene som kommer. For å få til dette er det viktig at vi at lokalforeningene er synlige i sine lokalsamfunn, noe årets vinner aktivt har jobbet med igjennom blant annet å legge ned timevis på diverse stander, sier DNT ung - leder Malmin.


   Det ble også valgt nye styremedlemmer. Slik ser landsstyret i DNT ung ut i 2020: 

   • Markus Malmin, leder - DNT Drammen og Omegn
   • Anna Nes - DNT  Oslo og Omegn
   • Hugo Furnes - Bergen og Hordaland Turlag
   • Nina G. Sommerfelt-Pettersen - Bergen og Hordaland Turlag
   • Josephine Kjelsrud - Odal Turlag
   • Madeleine Thiis Vestrheim - DNT Telemark
   • Eline Byre - DNT Sandefjord
   • Victoria Skipnes - Bodø og Omegn Turistforening

   Foto: Line Hårklau

   Annonse

   Skrevet av Mari Stephansen 20. april 2020