Spill inn kandidater til Helbergs minnepris

Luster turlag fikk den første Claus Helberg-prisen for arbeidet de har gjort med å sette i stand fjellgården Fuglesteg i Luster.
Luster turlag fikk den første Claus Helberg-prisen for arbeidet de har gjort med å sette i stand fjellgården Fuglesteg i Luster. Foto: S. Dahlgren

Kjenner du noen som har bidratt til å bevare norsk fjellkultur? 

Motstandsmannen Claus Helberg var ansatt i DNT i hele sitt yrkesaktive liv. Som DNTs løype- og rutesjef sto han bak turboka Til fots i fjellet og regnes som selvbetjeningshyttenes far. Under krigen var han med i tungtvannsaksjonen på Vemork, og helt fram til han døde i 2003, var han turleder og fjellfører for dronning Sonja. «Ragnhild og Claus Helbergs stiftelse for bevaring av kulturminner i skog og fjell» har opprettet en minnepris som så langt er delt ut syv ganger. I 2020 skal prisen deles ut på nytt, og stiftelsen søker nå etter kandidater som har bidratt til norsk fjellkultur. 

– Formålet med minneprisen er todelt. For det første skal den gis til minne om Claus Helberg og hans store arbeid for å levendegjøre og bevare kulturminner i skog og fjell i Norge. For det andre skal den gi inspirasjon til å videreføre dette arbeidet ved at det gis oppmerksomhet til enkeltpersoner, lag eller foreninger, sier styreleder Tor Nicolaysen. Han fikk selv prisen i 2012 for bevaringen av Krokan turisthytte i Rjukan. 

Frist for å foreslå kandidater er 15. april, og forslag kan sendes til DNT på info@dnt.no

Claus Helberg regnes som "selvbetjeningshyttenes far" og spilte en viktig rolle i utviklingen av DNT slik vi kjenner det i dag.
Claus Helberg regnes som "selvbetjeningshyttenes far" og spilte en viktig rolle i utviklingen av DNT slik vi kjenner det i dag.

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 25. mars 2020