Koronavirus - dette gjør vi

Og dette anbefaler vi at du gjør for å forebygge smitte. 

Oppdatert 12.03: 

Gitt den raske utviklingen i COVID-19 situasjonen og myndighetenes innstendige råd om å slutte opp om dugnaden for å begrense smitten ser vi på ulike, ytterligere tiltak fortløpende.

Mer informasjon kommer i løpet av kvelden.


DNT er i kontakt med Folkehelseinstituttet og smittevernleger i de områdene hyttene våre er. Vi gjør ekstra tiltak på hyttene rundt hygiene og vi oppfordrer både ansatte og gjester til å ha ekstra fokus på de anbefalingene som gjelder fra Folkehelseinstituttet.

Vi utarbeider rutiner for hvordan både vertskap og turledere skal følge opp mistanke om smitte på hyttene og turen våre. Våre hyttetilsyn og hyttevakter på selvbetjente hytter orienteres om hvilke rutiner som gjelder. Turledere blir forberedt på å håndtere situasjoner ved mistanke om smittede personer.

Vi følger ellers løpende de anbefalinger myndighetene kommer med angående Covid19. Vi oppfordrer alle til å følge råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet.

5 råd til deg

  • God håndhygiene. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Alkoholbasert hånddesinfeksjon, f.eks. Antibac, brukes hvis håndvask ikke er mulig. 
  • God hostehygiene. Host i papirtørkle som kastes straks etter bruk etterfulgt av håndvask, eller hoste/nyse i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.
  • Hold avstand (minst 1-2 meter) til personer med luftveissymptomer, hvis mulig.
  • Kjenn på egen form før du legger ut på tur. Er du ikke i slag, bli hjemme slik at du unngår å eventuelt smitte andre. Og skulle du bli dårlig underveis på turen, anbefaler vi at du snur om du vurderer det som forsvarlig. 
  • Sørg for å informere dine nærmeste om hvor du går om du tar turen alene. 

Hvis du har spørsmål om koronaviruset i forbindelse med besøk på hyttene våre eller deltakelse på turer vi arrangerer, ta kontakt med din lokale forening. 

Coronavirus - What we do: 

We are in close contact with the government and local doctors in the areas where our cabins are located. We are taking extra measures regarding hygiene at our cabins and we encourage both staff and guests to follow the recommendations from our health government.  

We are closely collaborating with our cabin staff and tour guides and have established clear routines in terms of handling any infection or suspicion of infection at our cabins or on our hikes. The self-service cabins that have “hyttevakt” (a cabin host) are also oriented about these routines.  

We ask everyone to follow the advice from Norwegian government. Read more here: Folkehelseinstituttet. 

What we reccommend that you do:  

  • Wash your hands with soap and running water thoroughly, especially when you have been out in public. Hand sanitizer is an alternative if handwash is not possible.
  • When coughing and sneezing, cover mouth and nose with flexed elbow or tissue. Throw the tissue in a closed bin directly after use.  
  • Keep distance (at least 1-2 meters) to people with respiratory disease, if possible. 
  • How do you feel? If you are not feeling well before your trip, stay home so you don`t risk infecting others. If you are not feeling well during your trip, we recommend that you consider canceling further plans.   
  • Make sure to inform family or friends where you are planning to go. 

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 6. mars 2020