Kvisting utsettes av hensyn til villrein

Krevende forhold for villreinen gjør at kvisting utsettes i deler av Sør - Norge. 

Det er kritiske forhold for villreinen i høyfjellet nå. Store deler av vidda er pakket med hard snø og is, noe som fører til dårlige beiteforhold og mattilgang for dyrene. Enkelte steder har reinen trukket ned mot hytteområdene for å finne mat. For å skåne villreinen utsettes DNTs kvisting på ulike ruter i Sør-Norge. 

Ryfylkeheiene

Stavanger Turistforening har utsatt kvistingen fra Ådneram i Ryfylkeheiene og nordover inntil videre.

– Vi oppfordrer de som skal til fjells om å gå til andre steder enn til Taumevatn, Storevatn, Grautheller og Jonstølen. Disse hyttene er blokkert for sengebestilling inntil videre. Alternativt anbefaler vi å gå til Børsteinen. Vi har kvistet fra Hunnedalen til Tomannsbu, Blåfjellenden, Lagavatn og Sandvatn da det ikke er observert villrein i dette området. Det gjøres ellers vurderinger fortløpende, følg med på hjemmesiden vår, sier driftsansvarlig Per Henriksen. 

Hardangervidda

Også øst på Hardangervidda er kvistingen utsatt inntil videre. Den skulle egentlig vært klar til 01. mars:  

– Det er en tøff vinter for villreinen på Hardangervidda i år. Villreinflokkene har på grunn av dette trukket til andre beiteområder enn normalt vinterstid, og står for tiden lenger sør-øst på vidda i områder hvor det normalt er stukket løyper. For at flokkene ikke skal bli forstyrret, er den planlagte stikkingen av noen vinterløyper mellom våre hytter foreløpig utsatt, sier Simon Torgersen i DNT Drammen.

Løypene dette gjelder er:

 • Solheimstulen - Rauhelleren
 • Solheimstulen - Imingfjell
 • Solheimstulen - Mårbu

Løyper som kvistes i uke 11: 

 • Imingfjell - Mårbu - kvistet fom. 15. mars
 • Mårbu - Rauhelleren - Kvistes 13.mars
 • Mårbu - Lågaros - kvistes 13. mars


– Vi vet ikke hvor lenge flokken blir stående i disse områdene, og da heller ikke når vi får stikket løypene i år. Vi har løpende kontakt med kommunen og Statens Naturoppsyn, og så fort det er ansvarlig å stikke løypene vil dette bli gjort. Følg med på nettsiden vår for oppdatert informasjon, sier Torgersen. 

Skarvheimen: 

Også i deler av Skarvheimen avventes kvisting inntil videre: 

 • Raggsteindalen - Geiterygghytta
 • Raggsteindalen - Finse
 • Raggsteindalen - Folarskardet

Ryfylkeheiene/Setesdalsheiane

 • DNT Sør har stengt for booking på hyttene Kvinen, Josephsbu og Øyuvsbu ut mars måned, - med løpende vurdering slik at bookingen kan åpnes igjen i denne perioden. 
 • Planlagt og avtalt transport av proviant og utstyr til aktuelle hytter avventes.

Hold avstand

Ser du villrein i fjellet nå er det viktig å trekke unna. Dersom de blir forstyrret bruker de unødig mye energi på å flykte, noe som er  ekstra uheldig når det er krevende forhold slik som i år. Spesielt viktig er dette for de som har hund. Det er ekstraordinær båndtvang i flere områder, respekter dette!

Bildene er tatt med telelinse på Haukeli. Foto: Håkon Aarthun.

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 26. februar 2020