-Trekk naturødeleggende vindkonsesjoner

DNT peker på flere gitte vindkraftkonsesjoner som har svært mangelfull utredning av konsekvensene for natur- og friluftsliv, og ber regjeringen vende i tide.
DNT peker på flere gitte vindkraftkonsesjoner som har svært mangelfull utredning av konsekvensene for natur- og friluftsliv, og ber regjeringen vende i tide. Foto: Bergen og Hordaland turlag

DNT har bedt regjeringen gjennomgå vindkonsesjoner der byggingen ikke har startet. – I mange prosjekter er naturen for dårlig kartlagt, og natur- og friluftslivverdiene er ikke tilstrekkelig tatt hensyn til. Flere av de gitte konsesjonene bør trekkes tilbake, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Allerede i juni varslet DNT, Naturvernforbundet, Norges jeger- og fiskerforbund og Norsk Ornitologisk forening Olje- og energidepartementet om at flere vindkraftkonsesjoner var gitt på bakgrunn av svake miljøfaglige kartlegginger. I et møte med politisk ledelse i Olje- og energidepartementet 17.januar la DNT igjen frem kravet om en ny gjennomgang.

– Vi har pekt på flere grelle eksempler. Tiden som er brukt på biologisk kartlegging har i flere prosjekter vært oppsiktsvekkende kort, og vi ser eksempler på at undersøkelser har vært gjennomført i perioder av året hvor det er krevende å kartlegge naturverdiene. I tillegg er de samlede virkningene av konsesjoner i altfor liten grad vurdert. For eksempel er det gitt konsesjoner til fem anlegg midt i fugletrekket langs kysten av Vestlandet uten at man har vurdert den helhetlige effekten dette vil ha, sier Hanasand.

Inngrepsfri natur ødelegges

I møtet med departementet pekte DNT og de andre organisasjonene på flere konkrete prosjekter som illustrerer svakhetene ved dagens kartlegginger.

  • Havsul 1, som berører fuglefjellet Runde
  • Andmyran vindkraftverk, med Norges største sammenhengende dypmyr, og svært rikt plante- og dyreliv. I tillegg er myrene i området viktige karbonlagre.
  • Skorveheia, med omfattende rovfugltrekk
  • Bremangerlandet, med landskapsverdier av nasjonal betydning.

– Disse fire er konkrete eksempler på det underliggende problemet. Mange vindkraftkonsesjoner er gitt på sviktende grunnlag fordi naturen er dårlig kartlagt og natur- og friluftslivverdier ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til i beslutningen. Resultatet er at store, inngrepsfrie naturområder ødelegges, og truede og sårbare arter mister sine leveområder, sier Hanasand.

Sammen med de andre organisasjonene vil DNT følge opp gitte konsesjoner hvor det miljøfaglige grunnlaget er for svakt. Fredag 17. januar møtte DNT også klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen for å diskutere framtidens konsesjonssystem for vindkraft.

Per Hanasand, styreleiar i DNT
Per Hanasand, styreleiar i DNT

Annonse

Skrevet av Mette Habberstad 17. januar 2020