Ber om retrett for vindkraftplaner

Øye vindkraftverk er planlagt i Vang i Valdres, der skiløperen peker med staven sin.
Øye vindkraftverk er planlagt i Vang i Valdres, der skiløperen peker med staven sin. Foto: Hallgrim Rogn

Den Norske Turistforening, NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke sendte i dag brev til Norges Vassdrags- og energidirektorat der de ber om retrett i planene om vindkraftverk i Vang i Valdres. 

De tre organisasjonene uttaler seg sammen mot etablering av Øye vindkraftverk på et fjellplatå ved Filefjell, i Valdres. Utredningsarbeidet er i oppstartfasen. 

- På bakgrunn av områdets verdi for friluftsliv og reiseliv mener vi at forslaget aldri burde blitt fremmet. Vår oppfordring til NVE er at forslagsstiller og utbygger, vindkraftselskapet Zephyr, trekker saken snarest mulig, sier fagsjef naturforvaltning Oddvin Lund i DNT.

Rekreasjon

Han forteller at områdets beliggenhet i forhold til fjellet, Utladalen landskapsvernområde, Jotunheimen nasjonalpark og hytter, rekreasjon og reiseliv gjør saken spesielt delikat.  Hyttebebyggelsen nær planområdet er omfattende. 

- Reise- og friluftslivets bruk av omliggende fjellområder vil bli påvirket. Her må det tas i betraktning at et stort industrianlegg i nærheten aldri ble tenkt på da grensene for verneområdene ble fastsatt, sier Lund. Han fremhever at omgivelsenes visuelle karakter er et tema som først nå blir aktualisert og at dette krever ny kunnskap. 

- Vi påpeker at valg av lokalitet for et mulig vindkraftverk ikke er resultat av helhetsvurdering, men et resultat av grunneiers kontakt med interessert utbygger. Når tiltakshaver hevder at lokaliteten vil medføre "akseptabelt konfliktnivå" mener vi det reflekterer dårlig evne til stedvurdering. 

Fungerer ikke

I brevet peker organisasjonene også på at ordningen med de såkalte «Tematiske konfliktvurderinger» i vindkraftsaker  ikke fungerer som forutsatt. 

Natur- og miljøhensyn, herunder faller hensyn til landskapsvirkningene, skal utredes av Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren som rette fagmyndigheter. Disse direktoratene har nylig uttrykt mistillit til den behandlingen slike tema får hos Norges vasssdrags- og energidirektorat (NVE). 

- I vår uttalelse hevder vi at planleggingsarbeidet for vindkraftverk ikke kan fortsette før ordningen med tematiske konfliktvurderinger er reetablert, sier Lund. 

Les brevet til NVE her (.pdf)

Annonse