Rapporten fra skredulykken ved Trollfjordhytta er klar

3. november i fjor ble styreleder i Vesterålen Turlag, Trond Løkke, tatt av skred. Nå er ulykkesrapporten ferdig, og DNT håper den vil bidra til at lignende ulykker kan unngås i fremtiden. 

– Vi har brukt mye ressurser på å få kartlagt det som skjedde, blant annet ved å organisere befaring sammen med NVE. Flere av turdeltakerne har skrevet omfattende rapporter fra ulykken, og læringsmomenter har vært drøftet på flere styremøter i Vesterålen, sier Trond Løkke. 

Blir tatt videre i hele DNT 

Læringen handler om alt fra informasjonen på UT.no om eventuelle farer på vei til DNTs hytter på vinterstid, til krav om utstyr og kompetanse på fellesturer og formidling av kunnskap om ferdsel i vintersesongen.  

– Rapporten skal diskuteres i hele DNT i tiden framover slik at alle foreninger kan ta del i læringen. Vi vil gjøre det vi kan for å bidra til å trygge ferdselen i vinterfjellet, både i egen organisasjon og utenfor. Vi tar med oss læring både når det kommer til veivalg, sikkerhetsutstyr og tydeligere informasjon i våre kanaler, sier Anne Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT.  

Trygge veivalg og skredutstyr 

Terrenget rundt Trollfjordhytta er høyalpint, men et område Trond Løkke er svært godt kjent i etter utallige turer og som tilsyn på hytta. Det var på vei for å betrakte et utsatt område at styrelederen ble tatt av skredet.  

– Gitt skredfaren den dagen undervurderte jeg helt klart det aktuelle mikroterrenget og den terrengfella som det viste seg at jeg stod i. Sett i ettertid kunne jeg åpenbart unngått det hele ved å ikke bevege med inn i utløpssonen for skredet, sier Løkke.  

Styresamlingen Løkke deltok på var planlagt som en barmarkstur, men på grunn av tidlig snøfall ble truger brukt på deler turen. Løkke mente at det skulle være mulig å ta så trygge veivalg at skredutstyr ikke skulle være nødvendig.  

– Forholdene tatt i betraktning i ettertid, så burde hele gruppa hatt med seg personlig skredutstyr. Vesterålen Turlag vil fra nå av sette en lavere grense enn tidligere for når turleder skal kreve at deltakerne skal ha med personlig sikkerhetsutstyr slik som spade, søkestang og skredsøker . Fjellsportgruppa i Vesterålen Turlag har allerede et krav om slikt utstyr på alle sine vinterturer, sier Trond Løkke.  

Ny befaring i vår 

I løpet av våren vil Vesterålen Turlag gjennomføre en nærmere befaring av utsatte områder langs den ruta som ofte kalles vinterruta, og vurdere om disse krever en nærmere beskrivelse i tekst på UT.no og på turlagets egne hjemmesider.  

– Det blir til slutt en balansegang om hvor langt man skal gå i å kommunisere farer. Dels fordi lista aldri vil bli uttømmende, og det er alltid vurderinger som turgåerne selv må gjøre. Rollen vi imidlertid kan påta oss, er å legge til rette for at folk finner gode verktøy og selv kan foreta de vurderinger som er nødvendige, sier Trond Løkke. 

  

Les den fullstendige rapporten her  og del den gjerne med en turvenn. 

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 6. februar 2020