Norge trenger en nasjonal landskapsstrategi

Skal vi motivere enda flere til å bli aktive i naturen, må vi få øynene opp for den samfunnsmessige verdien av gode landskap, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening.
Skal vi motivere enda flere til å bli aktive i naturen, må vi få øynene opp for den samfunnsmessige verdien av gode landskap, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening.

De gode landskapsopplevelsene er truet. På DNTs landsmøtet i Tromsø ble det vedtatt å sende brev til miljøvernministeren med en oppfordring om at det opprettes en nasjonal landskapsstrategi.

Endringene i landskapet vårt skjer raskere enn noen gang. Det er svært stor aktivitet i energisektoren, men også gjengroing av kulturlandskap, gruvedrift og utbygging av samferdsel krever sin plass. Beslutninger som har stor påvirkning på landskapet vårt blir tatt hver for seg. Derfor besluttet DNTs landsmøte forrige helg å sende et brev til miljøvernministeren med en oppfordring om at det opprettes en nasjonal landskapsstrategi.


•    Les hva DNT mener om landskapene sin betydning for friluftslivet

Verdien av gode landskap
Friluftsliv handler om mer enn å være i aktivitet. Undersøkelser viser at det er naturopplevelse, ro og harmoni som i størst grad motiverer oss til friluftslivsaktivitet.

–  Skal vi bidra til naturglede, og ikke minst motivere enda flere til å bli aktive ute i naturen, må vi klare å ta vare på de opplevelseskvalitetene friluftslivet er basert på. Vi må få øynene opp for den samfunnsmessige verdien av gode landskap, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening.


Planløs natur
I dag forvaltes Norges landskapsressurser uten tilstrekkelige konkrete mål og føringer. Regjeringen vedtok i 2001 som det aller første land i Europa å ta i bruk Den europeiske landskapskonvensjonen. Likevel har regjeringen fortsatt ikke lagt fram en nasjonal strategi for gjennomføringen.

-     Vi kan bidra til å styre landskapsendringene i langt større grad enn hva som gjøres i dag, men dette krever økt politisk engasjement, sier Kjartan Askim, fagsjef i Den Norske Turistforening.

Annonse