500 meter for folkehelsa

Tilgang til tursti innen 500 meters avstand fra boligen. Dette er DNTs råd for bedre livskvalitet og folkehelse i Norge. Når ber DNT nasjonale, regionale og lokale myndigheter om innsats for å tilrettelegge for mer friluftsliv der folk bor.

Tillitsvalgte fra 57 medlemsforeninger var i helga samlet til Den Norske Turistforenings landsmøte for å diskutere saker som angår friluftsliv i Norge. I en resolusjon utfordrer organisasjonen  nasjonale og lokale politikere til å sørge for at folk ikke har mer enn 500 meter til nærmeste tursti.

- Nordmenn er et av de mest stillesittende folkeslag i verden. Dette vil DNT gjøre noe med, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening.

Undersøkelser viser at syv av ti inaktive vil gå på tur for å bli mer aktive.

- Framtidens bomiljøer må utvikles slik at mennesker får lyst til å bevege seg mer. Attraktive turstier fra boligområder og utfartssteder krever bevisst planlegging og forvaltning. Den Norske Turistforening har betydelig kompetanse og erfaring i å utvikle et nett av stier og løyper, samt friluftsbaserte aktiviteter.

Berit Kjøll og DNT ønsker at alle skal ha tilgang til tursti innen 500 meters avstand fra boligen.
Berit Kjøll og DNT ønsker at alle skal ha tilgang til tursti innen 500 meters avstand fra boligen.

Annonse