Krever at natur og friluftsliv blir prioritert i vindkraftplaner

Vi trenger en ny politikk for vindkraft på land som gjør at vi klarer å ta bedre vare på urørt natur. En rekke organisasjoner har nå samlet seg om krav til gjennomgangen av konsesjonssystemet. Tellenes vindkraftanlegg i Rogaland.
Vi trenger en ny politikk for vindkraft på land som gjør at vi klarer å ta bedre vare på urørt natur. En rekke organisasjoner har nå samlet seg om krav til gjennomgangen av konsesjonssystemet. Tellenes vindkraftanlegg i Rogaland.

Sammen med en rekke andre natur- og friluftslivsorganisasjoner har DNT nå sendt krav til regjeringens gjennomgang av konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.

I et felles brev krever organisasjonene at natur- og friluftslivsverdier ivaretas i vesentlig større grad enn i dag, når det vurderes om et område er egnet for vindkraftutbygging. 

Bak kravene står Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund, SABIMA, Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening.

I brevet ber organisasjonene om at miljømyndighetene tillegges mer ansvar i konsesjonsprosessen, enn de har i dag. Vi ber også om at det stilles strengere krav til faglige utredninger.

Tiltak som vil gi bedre politikk

Regjeringen har varslet en gjennomgang av konsesjonssystemet. Her er det meldt at natur og miljøhensynene skal veie tyngre, men ikke hvilke konkrete endringer som er aktuelle.


- Vi har hele veien vært krystallklare på at regjeringen ikke bare kan flikke på dagens konsesjonssystem. Vi trenger en ny politikk for vindkraft på land som gjør at vi klarer å ta bedre vare på urørt natur. Det innspillet vi har sendt i dag inneholder forslag som vil gi oss et bedre konsesjonssystem, og vi forventer at regjeringen vil lytte til det, sier Per Hanasand, styreleder i DNT.


Organisasjonenes hovedkrav til regjeringen:

·       Natur- og friluftslivsverdier må tillegges vesentlig større vekt enn i dag. Det bør skje gjennom en likeverdig ansvarsfordeling mellom energimyndighetene og miljømyndighetene, slik at miljømyndighetenes anbefalinger i konsesjonssaker i større grad kan bli avgjørende.

·       Kravene til miljøfaglige utredninger må skjerpes og tydeliggjøres. Det er ikke nok å bruke eksisterende kunnskap, som ofte er utdatert og tilfeldig innhentet. Det må være eksplisitte krav til blant annet hvilke artsgrupper som skal vurderes, kompetanse hos kartleggere, tidsbruk i felt, og metoder for innhenting av data.

·       Det må strammes kraftig inn i tiden es fra konsesjon gis til utbygging starter, slik regjeringen har gitt signaler om. Vi foreslår at dersom arbeidet ikke er satt i gang innen tre år etter at konsesjonen er gitt, bør konsesjonen trekkes og ny søknad med nye kartlegginger og vurderinger må gjøres. Forlengelser må ikke gis rutinemessig slik det gjøres nå.

·       Energiloven trenger en hjemmel for tidlig avslag til vindkraftprosjekter. Hjemmelen må være basert på tydelige kriterier til effektiv saksbehandling, forutsigbarhet og bærekraftig arealutvikling, og ha til hensikt å ivareta viktige natur-, landskaps- og friluftslivsområder.

·       Medvirkningsprosessene må styrkes, med krav om tidlig dialog mellom partene. Bestemmelsene om medvirkning i plan- og bygningsloven, den Europeiske landskapskonvensjonen, Århus-konvensjonen, Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), Espoo-konvensjonen og ILO-konvensjonen må respekteres.


Her kan du lese hele innspillet til regjeringen. 

Styreleder i DNT, Per Hanasand.
Styreleder i DNT, Per Hanasand. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mette Habberstad 24. november 2019