– En stor seier for norsk natur

Regjeringen annonserte i dag at forslaget om nasjonal ramme for vindkraft droppes. DNT mener dette er helt rett.

– Det er svært gode nyheter, både for natur og klima. Regjeringen viser nå at de ønsker en ny gjennomtenkt nasjonal politikk som avveier hensynet mellom energiutbygging og natur på en langt bedre måte, sier styreleder i Den Norske Turistforening (DNT), Per Hanasand.

DNT og deres 57 medlemsforeninger var blant de 5000 som leverte høringsutspill til forslaget om nasjonal ramme. Der ba organisasjonen om at kartdelen av nasjonal ramme ble skrotet, at det ble etablert en tydelig nasjonal styring i vindkraftutbyggingen og at fremover vil bli tatt større hensyn til natur.

– I dag har alle som har et hjerte for natur og friluftsliv grunn til å glede seg. Dagens beskjed fra regjeringen viser at innspillene våre har blitt lyttet til. Nå kan vi endelig komme i gang med å utforme politikk som setter rammer for hvordan eventuell videre vindkraftutbygging i Norge kan foregå uten alvorlige naturinngrep, sier Hanasand.

Slik var DNTs høringsuttalelse til nasjonal ramme

Viktig med time-out

DNT var positive til en nasjonal ramme fra starten av. Vi mente den kunne være et godt verktøy for å sikre en naturvennlig fornybarsatsning, men rammen som ble lagt fram la ikke grunnlag for det. Målsetningen om at rammen skulle bidra til å dempe konflikter ble ikke innfridd, og det motsatte skjedde.  Det er grunnen til at DNT var tidlig ute med å foreslå en time-out for utbygging av vindkraft på land.

– Det finnes 600 vindturbiner i Norge, og allerede gitte konsesjoner gjør at vi de neste tre årene vil få dobbelt så mange vindkraftverk i norsk natur som det vi har i dag. I det tempoet utbyggingen har blitt gjort over hele landet er det naturen, det biologiske mangfoldet og friluftsinteressene som taper. Det er derfor veldig bra at vi nå ikke skal bygge ut mer vindkraft før vi klarer å gjøre det på en måte som ikke ødelegger norsk natur for fremtidige generasjoner, sier Per Hanasand.

På Norges energidager, i regi av NVE, opplyser Olje- og energiminister Kjell-Bjørge Freiberg at de ønsker å gjøre justeringer. De vil ha bedre vurderinger av natur- og miljøhensyn, og avvente nye konsesjoner til dette arbeidet er ferdig - altså til ny politikk er på plass.

DNT vil bidra videre

Den videre prosessen må sikre bedre involvering av lokale og nasjonale interesser. DNT er klare til å bidra med sin lokalkunnskap fra medlemsforeninger over hele landet.

– Vi må handle nå, men vi kjøper oss ikke tid ved å bygge ned mer norsk natur. Forskerne er tydelige på at tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene. Forsvinner urørt natur, forsvinner grunnlaget for liv og redningen for et bærekraftig klima. Vi vil bidra med det vi kan slik at vi sammen finner veien for en mer naturvennlig fornybarsatsning i Norge, sier styreleder Hanasand. 

Les også: DNT krever vindkraftmelding

Marino Ask, styreleder i organisasjonen La naturen leve, sier til NRK at avgjørelsen er en naturlig følge av den omfattende motstanden mot vindkraft på land.

– Det er veldig gledelig å se at det frivillige arbeidet får det gode resultatet. Det som har preget kampen er at folket reiser seg og sier nei. Det gir et veldig tydelig signal til våre folkevalgte, sier han.


Annonse

Skrevet av Marius Dalseg Sætre 17. oktober 2019