DNT krever vindkraftmelding

Styreleder Per Hanasand på vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Styreleder Per Hanasand på vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Nasjonal ramme for vindkraft på land ga høylytte protester og stor motstand. Den Norske Turistforening (DNT) ber nå regjeringen følge opp med en egen stortingsmelding om vindkraft i Norge.

Regjeringen mottok 5.000 høringsinnspill til forslaget om Nasjonal ramme, og DNT etterspør en tydelig nasjonal styring i vindkraftutbyggingen. 

– Regjeringen må ta signalene på alvor. Det holder ikke å flikke på dagens system, og de er nødt til å legge opp til en grundigere oppfølging enn planlagt. Derfor bør det lages en stortingsmelding, sier styreleder Per Hanasand i DNT.

– Skrot Nasjonal ramme

Den opphetede vindkraftdebatten viser at det er stort behov for en ny og gjennomtenkt nasjonal politikk som avveier hensynene mellom utbygging av energi og ivaretakelse av natur. Den oppgaven må regjeringen ta, mener DNT.

– De alle fleste virker å være enige om at kartdelen av Nasjonal ramme må skrotes. Men det holder ikke bare å skrote kartet. Regjeringen er nødt til å ta ordentlig tak i hvordan vindkraftutbyggingen på land planlegges og styres. Det er også naturlig at man ser på hvordan utviklingen innen havvind, vannkraft og energieffektivisering kan bidra til å gi oss den strømmen vi trenger for å elektrifisere samfunnet, sier Hanasand i DNT.

Regjeringen har allerede sagt at det skal gjøres endringer i konsesjonssystemet for vindkraft på land, men DNT er ikke beroliget.

– Regjeringen har foreløpig ikke signalisert at de vil gjøre noe med det som har vært hovedkritikken i høringen: At dagens system tar altfor lite hensyn til natur. Denne stortingsmeldingen må sette rammer for hvordan eventuell videre vindkraftutbygging i Norge kan foregå uten alvorlige naturinngrep. Kritikken vil ikke stilne før folk opplever at hensynet til naturen ivaretas på en langt bedre måte enn i dag, sier Hanasand.

Bedre debattklima

DNT mener regjeringen bør åpne for at gitte konsesjoner vurderes på nytt dersom planene er endret betydelig etter at konsesjonen ble gitt, eller ny kunnskap om naturverdier i området har kommet til.

Stortingsmeldingen må sikre bedre involvering av lokale og nasjonale interesser. Den må ha som mål å dempe konflikter og legge grunnlag for en mer konstruktiv vindkraftdebatt i årene framover, sier Hanasand og legger til:

– Det eneste fornuftige er at det ikke saksbehandles nye konsesjoner inntil meldingen er behandlet og ny vindkraftpolitikk er på plass.

Annonse

Skrevet av Monica Hägglund Langen 10. oktober 2019