Se hvordan ulovlig snøscooterkjøring påvirker viktige områder for friluftsliv. Foto: Statens Naturoppsyn

Fornøyelseskjøring med snøscooter på høring

Endring i motorferdsellovverket vil gi støy og forstyrrelser i områder som i dag brukes til aktivt friluftsliv. 

Regjeringen ønsker blant annet å iverksette et forsøk med etablering av løyper for fornøyelseskjøring i 40 kommuner i perioden 2014 - 2018. I tillegg åpnes det for scooterløyper med fri ferdsel på tvers av grensen til Sverige. På fredag 31 mai ble forslag til endringer i motorferdsellovverket sendt på høring. Den Norske Turistforening kommer til å sende inn et høringssvar.



- Vi må akseptere at regjerningen nå vil innføre endringer som vil påvirke de som bruker naturen til å være på tur. Det som nå blir viktig er at alle som er opptatt av friluftsliv bidrar til å finne best mulig løsninger lokalt, slik at det blir minst mulig støy og forstyrrelser i friluftsområder som ofte er i bruk, sier Kjartan Askim, fagsjef for naturforvaltning i Den Norske Turistforening.


 Vanskelig å reversere endringen
-Vi er bekymret for konsekvensene av de foreslåtte endringene, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll. Hun påpeker at det er mye som skal til for at forsøket reverseres. – Vi frykter at dagens prinsipp om at bruk av snøscootere i naturen skal ha et allmennyttig formål, forsvinner. Vi forventer at regelverket gjør det mulig å avslutte forsøket dersom det ikke er vellykket. Med økte muligheter for kjøring i utmark er det helt avgjørende at det også settes av tilstrekkelig ressurser til tilsyn og kontroll, sier Berit Kjøll.
Folk vil ha fred og ro når de går på tur, ikke motorstøy, sier DNTs styreleder Berit Kjøll
Folk vil ha fred og ro når de går på tur, ikke motorstøy, sier DNTs styreleder Berit Kjøll Foto: Sindre T. Lønnes

Annonse