1,5 millioner til Rabothytta

- Vi jubler og gleder oss over spillemidler til videre bygging av Rabothytta i Okstindan, sier Svein Arne Brygfjeld, styreleder i Hemnes Turistforening

Rabothytta er det mest ambisiøse hytteprosjektet i Nord-Norge for tiden. Grunnmuren kom på plass i fjor høst, og arbeidet med å få råbygget opp er godt i gang.


- Byggeplassen er veldig krevende og byggeperioden kort, men resultatet blir fantastisk. Uten 1,5 millioner i spillemidler og muligheter til å søke om 500 000 i tillegg, ville vi ikke hatt mulighet til å fortsette arbeidet i det tempoet vi må for å komme i havn, forklarer Brygfjeld.
- Vi er en liten forening med store mål. Støtte til våre prosjekt betyr svært mye for oss, utdyper han.

Den store potten

Pengespill er omdiskutert, men et gode er at overskuddet fra Norsk Tipping går til frivillighets-Norge. En god slump av pengene er siden 1979 øremerket anlegg og stier i fjellet. 
- Gjennom tilskuddsordningen kan det søkes om midler til hytter som ligger i områder der folk ferdes, og til opparbeiding og vedlikehold av stier og hytter, forteller assisterende generalsekretær Anne Mari Aamelfot Hjelle i Den Norkse Turistforening.
Det er Kulturdepartementet som står for detaljfordelingen, etter at prosjekter er innstilt og prioritert av DNT.

Agregat og rehabilitering

Ved siden av Rabothytta fikk også tre andre turistforeningshytter større tildelinger i år:


  • Olalia, Haugesund Turistforening, fikk 800 000 kroner til renovering og ombygging av selvbetjent hytte. 
  • Skålatårnet, Bergen Turlag, fikk 413 000 kroner til rehabilitering både utvendig og innvendig. 
  • Trollheimshytta, Trondhjems Turistforening, er tildelt 900 000 til ENØK, HMS-tiltak og nytt aggregat.

8,7 millioner totalt til hytter og løyper

Totalt har DNTs medlemsforeninger fått tildelt 8,7 millioner i spillemidler fra Norsk Tipping fordelt på 13 hytteprosjekter og 23 løypetiltak. 3,5 millioner er øremerket løypetiltakene. 

Annonse