Hele tur-Norge samles i Tromsø

Arrangøren Troms Turlag håper på spektakulært vær når DNT samles til landsmøte i Tromsø.
Arrangøren Troms Turlag håper på spektakulært vær når DNT samles til landsmøte i Tromsø. Foto: Hanneke Luijting

Første helgen i juni står i friluftslivs-Norges tegn i Tromsø. Da samles tillitsvalgte fra 57 medlemsforeninger til Den Norske Turistforenings landsmøte.

- Dette blir mitt siste landsmøte. Jeg gleder meg og er samtidig en smule vemodig, sier avtroppende generalsekretær Kristin Krohn Devold.- Et landsmøte er en fantastisk arena for å møte hverandre og diskutere saker som angår hele friluftslivs-Norge. Jeg har hatt stor glede av å bli kjent med eneestående og engasjerte turmennesker i løpet av de åtte årene jeg har vært daglig leder. Det blir flott å være sammen disse intense dagene i Tromsø, fastslår Krohn Devold. 

Forum

Landsmøtehelgen er delt i to. Torsdag er DNTs sommerforum. Aktuelle tema som angår utviklingen av DNT, fokus på folkehelse, oppstart av lokallag og foreningens klimadebatt står på programmet.
Fredag og lørdag er landsmøtedagene.

- I år er det knyttet størst forventning til oppslutningen om DNTs folkehelsearbeid og ikke minst ønsket om en nasjonal plan for landskapspolitikk, sier Krohn Devold.

Hele Norge skal gå

Nordmenn er et av det mest stillesittende folkeslag i verden. Dette vil DNT gjøre noe med.
- Vi vil rett og slett ha hele Norge i beveglse, alle skal gå. På landsmøtet legges slagplanen for det videre arbeidet, forklarer Krohn Devold.
- Hverdagslykke er å kjenne at kroppen er glad. Vårt forslag er 500 meter for folkehelsa, det vil si at vi foreslår at alle i Norge skal ha en merket tursti maksimum 500 meter fra der de bor. Målsettingen er flere på tur og et overkommelig alternativ for de aller felste.

Men skal Turistforeningen lykkes med det ambisiøse målet må det tilrettelegges der folk bor, i nærmiljøene.

Landskap og vern

Vind- og vannkraftutbygging legger beslag på stadig større areal og landskap. dette bekymrer også Turistforening. På landsmøtet vil DNT oppfordre Regjeringen til å få på plass en nasjonal landskapsstrategi.

- Gode landskap har stor samfunnsmessig verdi. Friluftsliv handler om langt mer enn å være i aktivitet. Friluftsliv skal gi oss gode naturopplevelser. Det er omgivelsene våre – altså landskapet – som gir naturopplevelse. Landskapet er derfor ikke bare noe vi betrakter. Vi lever våre liv i landskapet, forklarer Krohn Devold.

På tur

Delegatene i Turistforeningen skal på møte, men dette er ikke en helg bare i møtesalens tegn. Både før og etter landsmøtet er det satt av tid til turer. Blant annet fristes delegatene med topptur i Lyngsalpene, overnattingstur i Indre Troms og skitur til toppen av Tromsdalstind.
En av turene for landsmøtedelegatene er lagt til Sommarøya.
En av turene for landsmøtedelegatene er lagt til Sommarøya. Foto: Troms Turlag

Annonse