Nær dobling av DNT-medlemmer som er negative til vindkraft på land

To medlemsundersøkelser med et halvt års mellomrom viser en tydelig utvikling; 41,7 prosent av DNTs medlemmer er negative til vindkraftutbygging på land, mot 22,4 prosent seks måneder før.  

– Vi ser dette i lys av tiden før og etter 1. april i år, da NVE la frem sine forslag til områder egnet for vindkraftutbygging. Folk har fått øynene opp for hva vindkraft på land innebærer av naturinngrep og negative konsekvenser for dyreliv og friluftsområder. Våre medlemmer klarer å ha to tanker i hodet samtidig: De ser at det finnes alternativer til massiv vindkraftutbygging som gjør at vi kan ta vare på naturen i det grønne skiftet, sier Per Hanasand, styreleder i DNT. 

Flere har tatt stilling 

Den største endringen blant DNTs medlemmer ser man hos dem som tidligere ikke hadde en mening (26 prosent i 2018) til 14,2 prosent i 2019, samt andelen “ikke vet” som er blitt redusert fra 4,6 prosent til 1,3 prosent. Det er marginal endring i de som er positive til vindkraft: Fra 29,6 prosent i 2018 til 29,8 positive i 2019. 

– Motstanden er høyest når det er snakk om utbygging av vindkraftverk som medfører betydelig inngrep i urørt natur hvor 71 prosent er imot (67,2 prosent i 2018) tett etterfulgt av utbygging av vindkraft som medfører forstyrrelse av dyreliv hvor 70,1 prosent er imot (63 prosent i 2018) – som er en større økning fra 2018, sier Hanasand.  

Andelen “svært negative” til vindkraftutbygging har økt fra 13,8 prosent i 2018 til 24,9 prosent i 2019. Inkluderes “ganske negativ” så var det 22,4 prosent i 2018 mot 41,7 prosent i 2019 - nesten en dobling på seks måneder. 

Lanserer Vindvettregler 

Vindkraftdebatten er preget av steile fronter og tematikken er for mange krevende og uoversiktlig. Til høsten er det lokalvalg, og Stavanger Turistforening har satt ned ni vindvettregler som skal ta vare på naturen i klimakampen:  

– Reglene er til for å brukes. Og den kanskje viktigste av dem alle må politikerne ta med seg inn i valgkampen: Ta en «Time-out» for naturen! Stopp tildeling av konsesjoner til vindkraft på land nå. La oss samle erfaring fra de vindkraftanleggene som allerede er bygd og gjøre nødvendige korreksjoner, sier styreleder Per Hanasand. 


Alle foto: Marius Dalseg Sætre

Les mer om vindkraft:

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 18. juni 2019